בהתאם לתקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש - הגבלת פעילות) (תיקון), התש"ף 2020 טרם הגעתם של עובדים למקום העבודה, עליהם למדוד חום ולמלא הצהרה על מדידת חום והיעדר התסמינים: חום גוף מעל 38 מעלות צלזיוס, שיעול, קושי בנשימה.

מדידת חום * שדה חובה
שיעול וקשיי נשימה * שדה חובה
מגע קרוב עם חולה קורונה בשבועיים האחרונים * שדה חובה