אגף קהילה ורווחה
04-6520066/7

 

אגף קהילה ורווחה במועצה פועל לקידום הרווחה והחוסן של משפחות הוותיקים בעמק יזרעאל, על ידי בניית רצף שירותים ברמה הפרטנית -משפחתית, ברמה הקבוצתית, ברמה היישובית-קהילתית וברמה המועצתית. זאת, תוך יצירת שותפויות עם עמותת 'ותיקי עמק יזרעאל' וכלל הגופים המציעים שירותים לוותיקים.

ניתן לפנות באמצעות עו"ס היישוב לחצו כאן לפרטי העובדות הסוציאליות

שירותים עבור וותיקים במועצה במרחב 2020-2021.pdf