סיורים בישוב בשעות הלילה במהלך סופי השבוע לשמירה על בטחון בני הנוער

שם הארגון: הורים ערים

רקע על מקום ההתנדבות: בכל ישוב בו קיימת סיירת הורים

תיאור הפעילות ההתנדבותית: סיורים בישוב בשעות הלילה במהלך סופי השבוע לשמירה על בטחון בני הנוער

מקום קיום הפעילות: בישוב

שם איש קשר: בכל ישוב בו מתקיים הפרויקט יש רכז סיירת- להתעדכן במזכירות