שם הרשות: מועצה האזורית עמק יזרעאל

מועד הבחירות: יום שלישי, ט"ז חשוון התשפ"ד 31.10.2023.

שעות ההצבעה בקלפיות: משעה 07:00 בבוקר עד 22:00 בלילה.
בקלפיות שמספר הזכאים להצביע בהן קטן מ- 350 יהיה המקום פתוח מ- 07:00 עד 20:00.

1. אדם המוגבל בניידות (*) ששמו כלול בפנקס הבוחרים של המועצה האזורית עמק יזרעאל,  רשאי להצביע בקלפיות שנקבעו כמותאמות למוגבלי ניידות כדלהלן:

מקום הקלפי
מען הקלפי

אחוזת ברק

מזכירות היישוב – חדר הישיבות

אחוזת ברק

בית הספר מרומי שדה

אלוני אבא

בית הקשיש

אלונים

המועדון

בית זייד

כפר תקווה

בית לחם הגלילית

בית העם

בית שערים

מועדון החברים/ספרייה

בלפוריה

המועדון לחבר

גבעת אלה

אולם הספורט

גבת

אולם התרבות – בית הרשל

גזית

המועדון לחבר

דברת

המועדון לחברים

הושעיה

האולם הרב תכליתי

היוגב

מועדון הוותיקים

הסוללים

המרכז הקהילתי – לובי קומת קרקע

הרדוף

בית הספר וולדורף

חנתון

בית הפיס לנוער

יפעת

מועדון דורות

כפר גדעון

מרכז הפיס לקהילה

כפר החורש

המועדון לחבר

כפר יהושע

המועדון לחבר

מזרע

המועדון לחבר

מנשיית זבדה

בית הספר היסודי אלרואא

מרחביה (מושב)

בית הנוער

מרחביה (קיבוץ)

מועדון יחדיו

נהלל

מועדון הוותיקים

סואעד חמירה

מתנ"ס

עדי

המועדון/אולם חבר

עין דור

המועדון לחבר

ציפורי

בית העם

שדה יעקב

המועדון

שמשית

בית הספר רעים

שריד

המועדון לחבר

תל עדשים

בית התרבות

 

2.  אדם המוגבל בניידות המצביע בקלפי לאנשים מוגבלי ניידות י/תזדהה בפני מזכיר/ת ועדת הקלפי וי/תקבל 3 מעטפות הצבעה:

  • מעטפה צהובה - הצבעה לראשות המועצה
  • מעטפה לבנה - הצבעה לרשימה למועצה
  • מעטפה כחולה - הצבעה לוועד מקומי
 

3. הבוחר/ת י/תכניס מאחורי הפרגוד פתק הצבעה צהוב אחד לראשות המועצה למעטפה הצהובה, פתק הצבעה לבן אחד למועצה למעטפה הלבנה ופתק הצבעה כחול אחד לוועד מקומי למעטפה הכחולה, באופן שהפתקים לא ייראו מחוץ למעטפות.

4. הבוחר/ת י/תחזור למזכירי ועדת הקלפי וי/תקבל מהם מעטפת הצבעה חיצונית. הבוחר/ת י/תכניס את מעטפות ההצבעה למעטפה החיצונית ומזכיר/ת ועדת הקלפי י/תציין על גבי המעטפה החיצונית את פרטי הבוחר/ת.

5. הבוחר/ת י/תכניס את המעטפה החיצונית, לעיני ועדת הקלפי, לתוך הקלפי.

           (*) "אדם המוגבל בניידות" – אדם שמפאת מצבו הגופני הוא מוגבל בניידות ומסיבה זו אינו יכול להצביע במקום הקלפי ששמו כלול ברשימת הבוחרים שלה.