רקע על מקום ההתנדבות: בשיתוף עם המחלקה ליעוץ לקשיש בביטוח לאומי עפולה. כל מתנדב מתבקש לבקר 2 ותיקים המרותקים לביתם, בביתם פעם בשבוע

תיאור הפעילות ההתנדבותית: הביקור הוא ביקור חברתי הבא להפיג את בדידותו של הוותיק, לשמוע ממנו סיפורים להביע התעניינות שאינה תלויה בדבר.

המתנדבים עוברים קורס הכנה של מספר חודשים שמקיים הביטוח הלאומי.

מתקיים מפגש הדרכה לכל המתנדבים פעם בחודש.

ביטוח לאומי משלם החזר נסיעות לביקורי הבית.

מקום קיום הפעילות: ביישובי המועצה

שם איש קשר: תמי רז

טלפון:  054-4940565

דוא"ל: tamarveredr@gmail.com