עבודה פרטנית עם קשישים

רקע על מקום ההתנדבות: בית סיעודי- אנשים סיעודיים על כיסאות גלגלים או דיור מוגן אנשים מבוגרים ועצמאים

תיאור הפעילות ההתנדבותית: בית סיעודי: הוצאת הדייר החוצה לטיול (עם כיסא הגלגלים) דיור מוגן: שיחות על כל נושא

מקום קיום הפעילות: בית סיעודי: בבית עצמו, דיור מוגן: בביתו של הדייר

שם איש קשר: לילי כספין

טלפון: 052-3762900

דוא"ל: betnoam@ginegar.net