עזרה כללית בבית החולים

רקע על מקום ההתנדבות: בית חולים העמק – י.ע.ל. (יד עזר לחולה)

תיאור הפעילות ההתנדבותית: עזרה לצוות הרפואי, למזכירות המחלקה, לחולים, למשפחות החולים, למשק, לאחזקה, וככל שנדרש.

מקום קיום הפעילות: בית חולים העמק

שם איש קשר: יזרעאלה רזניק

טלפון: 052-2859922,  052-8267834

דוא"ל: eireznik1@gmail.com