נא לסמן את הקול קורא, עבורו מוגשות דרישת החיוב והחשבוניות
נא לסמן את הקול קורא, עבורו מוגשות דרישת החיוב והחשבוניות (חובה) שדה חובה
בהתאם למה שאושר