מפגשים בנושא ההתנגדות המועצתית והאזורית


לידיעת התושבים,

 

מצורפת רשימת תאריכים למפגשים שיתקיימו ביישובי המועצה בנושא ההתנגדות המועצתית והאזורית להקמת שדה משלים לנתב"ג בעמק:

הכניסה חופשית, כולם מוזמנים!