המדינה בחרה להקשיב לשלושה מיליון אזרחים!

ועדת עילם, הוועדה המקצועית שמונתה על ידי שרת התחבורה, קבעה שיש להקים שדה תעופה בדרום הארץ ובחיפה


אתמול (רביעי), נערך דיון במשרדה של שרת התחבורה – מרב מיכאלי, ובו הוצגו מסקנות ועדת עילם - הוועדה המקצועית שמונתה על ידה בנושא הקמת שדה תעופה משלים.

הוועדה המקצועית בחנה את החלופות להקמת שדה תעופה משלים, וקבעה שיש להקים כזה בדרום הארץ ולהרחיב את השדה הקיים בחיפה.

"מדובר בהחלטה הנכונה והמתבקשת ביותר, למדינה ולנגב. זהו הפתרון היחיד, שנותן מענה להתפתחות העתידית של מדינת ישראל, לצרכיה הדמוגרפיים, החברתיים והתעופתיים - בטווח המיידי והארוך, תוך שימת דגש על אתגרי הנגב."

ראש המועצה – אייל בצר: "אנו מברכים על החלטתה האמיצה של שרת התחבורה - להסיר משולחן הדיונים את חלופת רמת דוד שבעמק יזרעאל, ומצפים להפנמה מלאה של מערכת הביטחון לכך.
כפי שציינו בעבר, פעמים רבות - שדה תעופה משלים בחיפה יספק מענה לתושבי הצפון. מעבודת עומק שביצענו בנושא, עולה בבירור כי יש התכנות מהירה וישימה להרחבת השדה הקיים בחיפה.
באשר לשדה משלים דרומי - יש להחזיר לדיון את אופציית שדה התעופה בנבטים, היא ההגיונית והמתאימה ביותר. תודה לראשי הרשויות בפורום הנכבד שלנו מצפון ומדרום ולכל התושבות והתושבים שפעלו לקידום הנושא, לטובת המדינה כולה."

ראש המועצה עם שרת התחבורה

ראשי הרשויות עם שרת התחבורה