שיתופי פעולה חדשים בין המועצה האזורית עמק יזרעאל למועצה האזורית מגידו

במפגש משותף בין ראשי הרשויות סוכם על שורה של שיתופי פעולה במספר נושאים, ביניהם: ביטחון, תיירות, פיתוח עסקי, חקלאות, תרבות וחינוך וכמובן, מאבק בלתי מתפשר נגד הקמת שדה תעופה בינלאומי בעמק


ביום שלישי החולף, התקיימה פגישה בין ראשת המועצה  – שלומית שיחור רייכמן וצוותה, לראש המועצה האזורית מגידו – גיל לין וצוותו, ליצירת שיתופי פעולה בין שתי המועצות בנושאים שונים.

סוכמה שורה של שיתופי פעולה בין שתי הרשויות, כגון: המאבק בהקמת שדה תעופה בינלאומי בעמק, חיזוק הביטחון האישי וחיבור בין צוותי הצח"י ביישובים הסמוכים, חיבורים בחינוך הפורמלי והחברתי, פעילות תיירותית משותפת, חקלאות, תרבות, פיתוח כלכלי משותף, סביבה וקיום מפגשים, באופן קבוע, בין מחלקות היישובים בשתי המועצות ועוד.

בפגישה נכחו נציגות ונציגי ההנהלות משתי המועצות ונציגת מושב היוגב בהנהלת המועצה האזורית עמק יזרעאל.

ראש המועצה האזורית מגידו – גיל לין, התחייב להמשיך לקלוט את ילדות וילדי מושב היוגב בבתי הספר במועצה האזורית מגידו.

שלומית שיחור רייכמן – ראשת המועצה: "אני מברכת על שיתופי הפעולה במגוון נושאים ורואה בהם חשיבות רבה לקידום האזור כולו. נקבעו פגישות עבודה להמשך פעולה בכל אחד מהתחומים השונים. אני מבקשת להודות לחברי, ראש המועצה האזורית מגידו - גיל לין, על השותפות האמיתית והאמירה החשובה בנוגע להמשך קליטת ילדות וילדי היוגב בבתי הספר של המועצה האזורית מגידו. נמשיך לפעול בכל הערוצים והאמצעים, כדי לחזק את הקשר ההדדי בין שתי המועצות, למתן מענים מיטביים לתושבות ותושבי המועצה האזורית עמק יזרעאל ומושב היוגב בפרט, בכל תחומי החיים ובראשם, המאבק של כולנו בהקמת שדה תעופה בעמק יזרעאל שעלול להוות בכיה לדורות ולחסל את החקלאות והעמקים באזורנו."

גיל לין - ראש המועצה האזורית מגידו: "למועצות האזוריות עמק יזרעאל ומגידו יש, לא רק גבול משותף, אלא גם דנ״א משותף ואינטרסים משותפים בביטחון, בכלכלה, בחינוך, בתיירות, בחקלאות - שיתופי פעולה ואיחוד כוחות הם אמצעי להשגת היעדים, לטובת התושבות והתושבים בשתי המועצות. אנו מברכים על הרצון והכוונה ומתכוונים לפעול יחד במרץ לבחינה ויישום של מגוון תוכניות משותפות. תודתי לראשת המועצה האזורית עמק יזרעאל  -שלומית שיחור רייכמן וצוותה, על המפגש הפורה שהנו צעד הפתיחה במסע המשותף, לרווחת תושבי האזור ופיתוח הפוטנציאל הגדול של אזורנו. 'העמק הוא חלום' ועכשיו גם נגשים אותו!"

מימין לשמאל: ליאור פלג – מנכל המועצה האזורית מגידו, שלומית שיחור רייכמן - ראשת המועצה האזורית עמק יזרעאל, גיל לין – ראש המועצה האזורית מגידו וצחי אייזנר - מנכל המועצה האזורית עמק יזרעאלמימין לשמאל: ליאור פלג – מנכ"ל המועצה האזורית מגידו, שלומית שיחור רייכמן - ראשת המועצה האזורית עמק יזרעאל, גיל לין – ראש המועצה האזורית מגידו וצחי אייזנר - מנכ"ל המועצה האזורית עמק יזרעאל