לתת וגם לקבל!

המועצה האזורית עמק יזרעאל העניקה 203 מלגות לסטודנטיות וסטודנטים בסך של כ- 1,135,000 ₪


כמדי שנה, המועצה העניקה מלגות לסטודנטיות וסטודנטים, בטקס חגיגי שהתקיים במועדון בשמשית. 

השנה, המועצה העניקה 203 מלגות בסך של כ- 1,135,000 ₪ בשיתוף פעולה עם מפעל הפיס, 'פרח' - תוכנית לאומית להשפעה חברתית, המכללה האקדמית עמק יזרעאל ומכללת אורנים.

הוענקו 203 מלגות - מתוכן, 95 מלגות עידוד לסטודנטים תושבי המועצה, הלומדים במוסדות להשכלה גבוהה בעמק וברחבי הארץ ו-95 מלגות מעורבות חברתית בסך 10,000 ₪. מילגאיות ומילגאי תוכניות המעורבות החברתית סיפרו בהתרגשות על החיבור שלהם לקהילות העמק ועל תחושת הסיפוק שחשו בהובלת שינויים חברתיים. כמו כן, הורחב מגוון המלגות ונפתחו 8 מלגות ללימודי תעודה ו-5 מלגות לספורטאיות וספורטאים מצטיינות.ים.

לילך מינצר – מנהלת תחום צעירים ומלגות במועצה: "נמשיך לעשות כל שביכולתנו להרחבת התמיכה בכל הסטודנטים והסטודנטיות שלנו. בהצלחה בהמשך הלימודים."

דליה אייל – מ"מ ראשת המועצה וסגניתה: "אנחנו מרחיבים את היצע המלגות שאנו מעניקים מדי שנה ומגדילים את כמותן, כך שכל סטודנט וסטודנטית יוכלו למצוא את תוכנית המעורבות החברתית המתאימה ביותר עבורם.ן. אתם ואתן, הצעירים והצעירות שלנו – עתיד העמק."

שלומית שיחור רייכמן – ראשת המועצה: ״החינוך מגיל גן עד גיל שיבה, עומד בראש סדר העדיפויות של המועצה. דבר שבא לידי ביטוי בתקציב המועצה, שמחצית ממנו ואף יותר, מופנה לחינוך - מהגיל הרך ועד גיל שיבה.
מדי שנה, המועצה מרחיבה את מגוון מלגות המעורבות החברתית כדי לאפשר לסטודנטיות ולסטודנטים שלנו, לקבל וגם לתת. 
תודה לכן ולכם, מקבלות ומקבלי המלגות, שבחרתם.ן לתרום מזמנכם.ן לחברה ולקהילה, בעמק יזרעאל ובארץ כולה."

טקס הענקת מלגות

טקס חלוקת מלגות

מימין לשמאל אבי סמוביץ - סגן ראשת המועצה, לילך מינצר - מנהלת מחלקת צעירים ומלגות ודליה אייל - ממ וסגנית ראשת המועצה

צילום: ענת חרמוני