מרכזיה
הנהלת המועצה
אגף כלכלי
אגף קהילה ורווחה
איכות הסביבה
ארכיון
ביטחון
בית האמנויות
music center
דוברות וחופש מידע
הנדסה ותשתיות
הנהלת חשבונות
ועדה מרחבית - יזרעאלים
חינוך
יישובי המועצה
יחידה אסטרטגית
יישובים
כח אדם ושכר
כספים וגזברות
מבקר המועצה
מועצה דתית
קתדרת עמק יזרעאל
מנהל הכנסות
נוער
ספורט
ספרייה אזורית
עובדות סוציאליות ביישובים
עמותת ותיקי עמק יזרעאל
פיקוח ואכיפה
פסיכולוגים במוסדות חינוך
קהילה
רישוי עסקים, רכש ולוגיסטיקה
שירות פסיכולוגי חינוכי
תחבורה
תרבות
מליאת המועצה

עבור לתוכן העמוד