מועצה אזורית עמק יזרעאל
דלג על מועצה אזורית עמק יזרעאל

מועצה אזורית עמק יזרעאל

ראש המועצה - אייל בצר
טלפון לשכת ראש המועצה: 04-6520001
מ"מ וסגן ראש המועצה - עידו דורי
סגנית ראש המועצה - חנה פרידמן
טלפון לשכת הסגנים: 04-6520008
מנכ"ל וגזבר המועצה - דן תנחומא
טלפון מנכ"ל: 04-6520009
טלפון גזבר: 04-6520018
ליצירת קשר - לחץ כאן  

אושר תקציב המועצה לשנת 2016

29/12/2015 עודכן בתאריך

מליאת המועצה האזורית עמק יזרעאל אישרה את תקציב המועצה לשנת 2016. בעשור האחרון תקציב המועצה האזורית הוכפל, מה שמעיד על הצמיחה הגדולה.

 

יש תקציב: בישיבת מליאת המועצה שנערכה החודש, הציג גזבר ומנכ"ל המועצה דן תנחומא את התקציב הרגיל של המועצה האזורית עמק יזרעאל העומד על סך של כ-291 מיליון ש"ח. יש לציין כי מספר תושבי המועצה ממשיך וגדל – מדי שנה נוספים למועצה כ- 1000 תושבים. כיום, מונה המועצה האזורית כ- 39,000 נפש.

 

דן תנחומא הוסיף ואמר כי תושב מועצה משלם ארנונה ממוצעת של 52 ₪ למ"ר לשנה, כ-20 ₪ נשארים במועצה לטובת הכלל והשאר (כ-32 ₪) חוזר לועדים המקומיים. מעל ל-50% מהתקציב המועצה מושקע בחינוך הפורמלי והבלתי פורמלי, יתרתו מושקעת בתקציבי רווחה, תרבות, איכות סביבה, בטחון, יישובים בתהליכי צמיחה, נוער וקהילה. התקציב מאוזן ומשקף את ההשקעות הרבות שמשקיעה המועצה בכל תחומי החיים במועצה.

 

ראש המועצה האזורית אייל בצר, אמר השבוע: "בעשור האחרון הוכפל תקציב המועצה השוטף מכ-150 שקלים ל-300 מיליון שקלים, דבר שמעיד על צמיחה מוגברת בכל התחומים. המועצה ממשיכה לשמור על ניהול תקין ואיזון תקציבי, תמשיך להעניק שירותים מצויינים לתושביה, אני מודה לכל עובדי המועצה שתורמים לניהול ומתן השירותים לתושבים".

עבור לתוכן העמוד