אתר לשעת חרום
  מידע לשעת חירום
  דלג על מידע לשעת חירום

  מידע לשעת חירום

  מנהל: משה אלקנה

  מוקד 24/7: 04-6520100

  טלפון מזכירות: 04-6520086

  פקס: 04-6520085

  צור קשר מחלקת ביטחון: לחץ כאן

  שעות פעילות: 8:00-16:00

  אחריות המועצה ובעלי תפקידים בשעות חירום

  22/01/2017 עודכן בתאריך

  הרשות המקומית היא מפעל חיוני. בתקופות שגרה יכין כל עובד את עצמו לקראת מצבי חירום. באחריות המועצה לתרגל את צוותי המועצה אחת לחצי שנה.

   

  מדדים נדרשים לרשות המקומית בעת חירום:

  מידע על האוכלוסייה. תיק יישוב.

  ציוד חירום.

  מיגון, מיקלוט, תחזוקת מקלטים.

  תוכנית קליטת אוכלוסייה בתוך המועצה ובין מועצות.

  מים וביוב - אספקה ושירותי סניטציה.

  חללים - זק"א, חברה קדישא.

  שירותים מוניציפליים בחירום.

  ריתוק משקי - הגדרת בעלי תפקידים בחירום

   

  תפקיד ראש המועצה בשעת חירום:

  1. הגדרת המצב כחירום, קביעת מדיניות ההפעלה של המועצה ורמת השירותים לתושבים.

  2. ייצוג בעיות, צרכים ותמונת מצב של המועצה כלפי גורמי חוץ (ממלכתיים וולונטריים).

  3. קיום קשר רציף וישיר עם הנהלות התושבים, באמצעות הנהלות היישובים, לשם מתן תמיכה, מידע ומענה לצרכים וקשיים המתעוררים כתוצאה מהמצב.

  4. הגדרת ציפיות ברורה מעובדי המועצה על נוכחותם ותפקודם בשעת חירום.

  5. הובלת מטה החירום של המועצה על מנת להבטיח מענה אפקטיבי לצורכי התושבים.

  6. דוברת המועצה תעביר הודעה ליישובים תוך וידוא העברת הנחיות, מידע ותמיכה לתושבי המועצה באמצעות מוקד ואמצעי הסברה אחרים.

   

  תפקיד רמ"ט המועצה בחירום:

  1. מוציא לפועל את המדיניות וההנחיות שקבע ראש המועצה.

  2. מנחה ומרכז את עבודת המטה של מכלולי המועצה.

  3. יצירת תמונת מצב שוטפת על המתרחש ביישובי המועצה וריכוז צורכי התושבים כפי שעולים מהיישובים.

  4. מעקב אחר יישום תוכנית הפעולה של המועצה והתערבות כנדרש.

  5. שליטה ובקרה של החפ"ק הרשות וצוותים משימתיים (לוגיסטי, פסיכו סוציאלי) בשעת אירוע לפי הנחיות ראש המועצה.

  6. תאום, עדכון וסיוע למשרדי ממשלה הפועלים במרחב.

  7. ריכוז והעברת דרישות המועצה לצה"ל, מטה מל"ח מחוזי, משרדי ממשלה ורשויות ייעודיות מוסמכות אחרות.

  8. קביעת סדרי עבודה ורמת הכוננות של מטה החירום בהנחיית ראש המועצה.

   

  תפקיד קב"ט המועצה:

  1 . הוצאה לפועל של המדיניות וההנחיות שקבע ראש המועצה.

  2 . אחריות על הניהול השוטף של מרכז ההפעלה ומוקד המועצה.

  3 . סיוע בגיבוש תמונת מצב שוטפת מהשטח.

  4 . סיוע יישום תוכנית הפעולה של המועצה והתערבות כנדרש.

  5. הפעלת חפ"ק הרשות וצוותים משימתיים בשעת אירוע לפי הנחיות ראש המועצה.

  6. קביעת סדרי עבודה ורמת הכוננות של מטה החירום בהנחיית ראש המועצה.

  7 . תיאום, עדכון וסיוע לגורמי הביטחון הפועלים במרחב.

  8. פיקוד והפעלה של יחידת "יפתח" לחילוץ ואבטחה ומשימות כפי שיוגדרו ע"י הרשות.

   

  תפקיד הקב"ט בשגרה:

  1. פתיחה והפעלה של מרכז הפעלה על פי הנחיות ראש המועצה.

  2. קביעת נהלי עבודה, משמרות וכו' במרכז ההפעלה על בסיס מדיניות ראש המועצה.

  3. יצירת תמונת מצב שוטפת על הנעשה במרחב המועצה דרך הנהגת היישובים, פניות למוקד ודיווחי המחלקות.

  4. סיוע לראש המועצה בניהול הערכת מצב יומית של צוות החירום המועצתי על מנת:

  א. לקבל עדכונים מכוחות הביטחון וגורמי חוץ.

  ב. למסור עדכונים הדדים בין בעלי התפקידים במועצה.

  ג.עדכון מדיניות הפעלת הרשות לפי הצורך.

  ד. אישור תוכנית הסברה יומית (הנחיות, מידע ותמיכה) ואופן הפצתה.

  ה. אישור התוכנית הקהילתית-הפגתית ותוכנית הפעלה ביישובים ומחוץ למועצה.

  ו. חלוקת משימות לבעלי תפקידים שונים.

  7. הנחיה, ריכוז ותיאום של עבודת המטה של מחלקות המועצה.

  8. מעקב אחר יישום תוכנית הפעולה של המועצה והתערבות כפי שנדרש.

  9. וידוא עדכון שוטף של עזרי השליטה של מרכז הפעלה בכלל ולקראת הערכת מצב בפרט.

  10 . קיום קשר ורציף עם הנהגת היישובים, כיתות הכוננות ורב''שים על מנת לאתר צרכים נדרשים.

  11 . תיאום ועדכון הדדי עם כוחות הביטחון ומשרדי ממשלה הפועלים בשטח.

  12 . פיקוח על כך שפעילות מחלקות המועצה והיישובים תואמת את הנחיות כוחות הביטחון.

  13 . הפעלת יחידת "יפתח" בהתאם למשימות.

   

  תפקיד הקב"ט בחירום:

  1. קבלת דיווח על האירוע.

  2 . עדכון ראש המועצה וקבלת הנחיות על אופן ההפעלה של המועצה.

  3. יישום הנחיות של ראש המועצה לגבי מענה ראשוני לאירוע (הפעלת חפ"ק, כינוס צוות חירום ו/או בעלי תפקידים וכו').

  כינוס צוות חירום של המועצה:

  א. יצירת תמונת מצב.

  ב. קביעת דרכי פעולה להבטחת מענה מיטבי לצורכי התושבים במעגלים השונים.

  ג. וידוא הוצאת הנחיות התגוננות על ידי מחלקת הביטחון ומידע

  על האירוע על ידי האחראי למידע לציבור (בהתאם להגבלות כוחות הביטחון).

  4. תיאום וסיוע לכוחות הביטחון הפועלים במרחב.

  5. מעקב אחר מענה גורמי הביטחון ומחלקות הרשות לאירוע והתערבות כנדרש. מתן מענה לצרכים שעולים מחפ"ק המועצה ו/או צוותי המשימה במקום האירוע.

  6. התראה לכוננות ליחידת "יפתח".

  עבור לתוכן העמוד