אתר לשעת חרום
  מידע לשעת חירום
  דלג על מידע לשעת חירום

  מידע לשעת חירום

  מנהל: משה אלקנה

  מוקד 24/7: 04-6520100

  טלפון מזכירות: 04-6520086

  פקס: 04-6520085

  צור קשר מחלקת ביטחון: לחץ כאן

  שעות פעילות: 8:00-16:00

  רשימת מקלטים ביישובים

  22/01/2017 עודכן בתאריך

  ישוב

  מס' מועצה

  מס' יישוב

  שם המקלט

  מוסד חינוכי

  שטח

  סוג

  שימוש

  אלון הגליל

  326

  1

  אלון הגליל 1

   

  25

  עילי

  דו תכליתי

  אלון הגליל

  327

  2

  אלון הגליל 2

   

  25

  עילי

  דו תכליתי

  אלון הגליל

  328

  3

  אלון הגליל 3

   

  9

  עילי

  דו תכליתי

  אלון הגליל

  329

  4

  אלון הגליל 4

   

  50

  עילי

  דו תכליתי

  אלון הגליל

  330

  5

  אלון הגליל 5

   

  9

  תת קרקעי

  רגיל

  אלון הגליל

  396

  6

  אלון הגליל 6

   

  9

  עילי

  רגיל

  אלון תבור

  432

  1

  זן לכל 1

   

  50

  תת קרקעי

  דו תכליתי

  אלון תבור

  433

  2

  זן לכל 2

   

  50

  עילי

  דו תכליתי

  אלון תבור

  434

  1

  פז קר 1

   

  50

  עילי

  דו תכליתי

  אלון תבור

  435

  2

  פז קר 2

   

  25

  עילי

  דו תכליתי

  אלון תבור

  436

  3

  פז קר 3

   

  25

  עילי

  דו תכליתי

  אלוני אבא

  17

  1

  מכבי

   

  18

  תת קרקעי

  רגיל

  אלוני אבא

  18

  2

  גן

   

  18

  תת קרקעי

  רגיל

  אלוני אבא

  19

  3

  פישר

   

  25

  תת קרקעי

  רגיל

  אלוני אבא

  20

  4

  בית עם

   

  50

  תת קרקעי

  רגיל

  אלוני אבא

  21

  5

  שלמה

   

  20

  תת קרקעי

  רגיל

  אלונים

  1

  1

  אלונים 1

   

  30

  תת קרקעי

  רגיל

  אלונים

  2

  2

  אלונים 2

   

  30

  תת קרקעי

  רגיל

  אלונים

  3

  3

  אלונים 3

   

  30

  תת קרקעי

  רגיל

  אלונים

  4

  17

  אלונים 17

   

  50

  תת קרקעי

  רגיל

  אלונים

  5

  5

  אלונים 5

   

  30

  עילי

  רגיל

  אלונים

  6

  6

  אלונים 6

   

  30

  תת קרקעי

  רגיל

  אלונים

  7

  7

  אלונים 7

   

  50

  תת קרקעי

  רגיל

  אלונים

  8

  8

  אלונים 8

   

  30

  תת קרקעי

  רגיל

  אלונים

  9

  9

  אלונים 9

   

  30

  תת קרקעי

  רגיל

  אלונים

  10

  10

  אלונים 10

   

  30

  תת קרקעי

  רגיל

  אלונים

  11

  11

  אלונים 11

   

  30

  תת קרקעי

  רגיל

  אלונים

  12

  12

  אלונים 12

   

  30

  תת קרקעי

  רגיל

  אלונים

  13

  13

  אלונים 13

   

  100

  תת קרקעי

  רגיל

  אלונים

  14

  14

  אלונים אלום

   

  9

  תת קרקעי

  רגיל

  אלונים

  15

  15

  אלונים 15

   

  9

  עילי

  רגיל

  אלונים

  16

  16

  אלונים 16

   

  54

  עילי

  רגיל

  בית לחם הגל'

  22

  7

  גן

   

  18

  תת קרקעי

  רגיל

  בית לחם הגל'

  23

  8

  מרכז

   

  9

  עילי

  רגיל

  בית לחם הגל'

  24

  9

  שירן

   

  18

  תת קרקעי

  רגיל

  בית לחם הגל'

  25

  11

  ציטרשפרלר

   

  18

  תת קרקעי

  רגיל

  בית לחם הגל'

  26

  6

  בלומר

   

  18

  תת קרקעי

  רגיל

  בית לחם הגל'

  27

  10

  שניצר

   

  25

  תת קרקעי

  רגיל

  בית לחם הגל'

  28

  2

  מרכז

   

  50

  עילי

  דו תכליתי

  בית לחם הגל'

  29

  3

  ד"ר

   

  50

  עילי

  דו תכליתי

  בית לחם הגל'

  30

  4

  בורנשטיין

   

  9

  תת קרקעי

  רגיל

  בית לחם הגל'

  31

  6

  כפרי

   

  25

  תת קרקעי

  רגיל

  בית לחם הגל'

  32

  1

  מפקדה

   

  20

  תת קרקעי

  רגיל

  בית שערים

  298

  1

  בית שערים1

   

  25

  תת קרקעי

  רגיל

  בית שערים

  299

  2

  בית שערים2

   

  8

  תת קרקעי

  רגיל

  בית שערים

  300

  3

  בית שערים3

   

  25

  תת קרקעי

  רגיל

  בית שערים

  301

  4

  בית שערים4

   

  25

  תת קרקעי

  רגיל

  בית שערים

  302

  6

  בית שערים5

   

  20

  תת קרקעי

  רגיל

  בית שערים

  303

  5

  בית שערים6

   

  20

  תת קרקעי

  רגיל

  בית שערים

  304

  7

  בית שערים7

   

  10

  תת קרקעי

  רגיל

  בית שערים

  305

  8

  בית שערים8

   

  25

  תת קרקעי

  רגיל

  בית שערים

  306

  9

  בית שערים9

   

  9

  עילי

  רגיל

  בית שערים

  307

  10

  ביתשערים10

   

  25

  תת קרקעי

  רגיל

  בית שערים

  308

  11

  ביתשערים11

   

  10

  תת קרקעי

  רגיל

  בלפוריה

  291

  1

  בית כנסת

   

  25

  תת קרקעי

  דו תכליתי

  בלפוריה

  292

  3

  איה

   

  9

  עילי

  רגיל

  בלפוריה

  293

  5

  גרץ

   

  9

  עילי

  רגיל

  בלפוריה

  294

  2

   

   

  25

  תת קרקעי

  רגיל

  בלפוריה

  295

  6

  סלע

   

  9

  עילי

  רגיל

  בלפוריה

  296

  4

  סיון

   

  9

  עילי

  רגיל

  בלפוריה

  297

  7

  מזכירות

   

  18

  תת קרקעי

  רגיל

  גבעת אלה

  363

  18

  18

   

  50

  עילי

  דו תכליתי

  גבעת אלה

  364

  17

  17

   

  50

  עילי

  דו תכליתי

  גבעת אלה

  365

  16

  16

   

  50

  עילי

  דו תכליתי

  גבעת אלה

  366

  15

  15

   

  50

  עילי

  דו תכליתי

  גבעת אלה

  367

  14

  14

   

  50

  עילי

  דו תכליתי

  גבעת אלה

  368

  13

  13

   

  50

  עילי

  דו תכליתי

  גבעת אלה

  369

  12

  12

   

  50

  עילי

  דו תכליתי

  גבעת אלה

  370

  11

  11

   

  50

  עילי

  דו תכליתי

  גבעת אלה

  371

  10

  10

   

  50

  עילי

  דו תכליתי

  גבעת אלה

  372

  9

  9

   

  50

  עילי

  דו תכליתי

  גבעת אלה

  373

  8

  8

   

  50

  עילי

  דו תכליתי

  גבעת אלה

  374

  7

  7

   

  50

  עילי

  דו תכליתי

  גבעת אלה

  375

  6

  6

   

  50

  עילי

  דו תכליתי

  גבעת אלה

  376

  5

  5

   

  50

  עילי

  דו תכליתי

  גבעת אלה

  377

  4

  4

   

  50

  עילי

  דו תכליתי

  גבעת אלה

  378

  3

  3

   

  50

  עילי

  דו תכליתי

  גבעת אלה

  379

  2

  2

   

  50

  עילי

  דו תכליתי

  גבעת אלה

  380

  1

  1

   

  50

  עילי

  דו תכליתי

  גבת

  33

  1

  1

   

  40

  תת קרקעי

  רגיל

  גבת

  34

  2

  2

   

  30

  תת קרקעי

  רגיל

  גבת

  35

  3

  3

   

  30

  תת קרקעי

  רגיל

  גבת

  36

  4

  4

   

  30

  תת קרקעי

  רגיל

  גבת

  37

  5

  ארכיון

   

  9

  תת קרקעי

  רגיל

  גבת

  38

  6

  6

   

  25

  תת קרקעי

  רגיל

  גבת

  39

  7

  7

   

  30

  תת קרקעי

  רגיל

  גבת

  40

  8

  8

   

  36

  תת קרקעי

  רגיל

  גבת

  41

  9

  9

   

  6

  תת קרקעי

  רגיל

  גבת

  42

  26

  שכ' חדשה

   

  12

  תת קרקעי

  רגיל

  גבת

  43

  11

  ח.אוכל+מועדון

   

  150

  תת קרקעי

  רגיל

  גבת

  44

  10

  שכ' אורנים

   

  30

  תת קרקעי

  רגיל

  גבת

  45

  11

  גני ילדים

   

  35

  תת קרקעי

  רגיל

  גבת

  46

  12

  12

   

  50

  תת קרקעי

  רגיל

  גבת

  47

  22

  22

   

  60

  תת קרקעי

  רגיל

  גבת

  48

  13

  בתי ילדים

   

  60

  עילי

  רגיל

  גבת

  49

  24

  24

   

  25

  תת קרקעי

  רגיל

  גבת

  50

  25

  פלסטרו

   

  25

  תת קרקעי

  רגיל

  גבת

  51

  20

  צילום

   

  60

  תת קרקעי

  רגיל

  גבת

  429

  27

  27

   

  25

  תת קרקעי

  רגיל

  גבת

  430

  23

  23

   

  25

  תת קרקעי

  רגיל

  גבת

  431

  28

  28

   

  25

  תת קרקעי

  רגיל

  גזית

  52

  1

  1

   

  31

  תת קרקעי

  רגיל

  גזית

  53

  3

  מ.ילדים

   

  40

  תת קרקעי

  רגיל

  גזית

  54

  4

  4

   

  52

  תת קרקעי

  רגיל

  גזית

  55

  5

  5

   

  25

  תת קרקעי

  רגיל

  גזית

  56

  6

  שגיב

   

  25

  תת קרקעי

  רגיל

  גזית

  57

  7

  שמואל

   

  25

  תת קרקעי

  רגיל

  גזית

  58

  8

  תינוקות

   

  25

  תת קרקעי

  רגיל

  גזית

  59

  9

  קומונה

   

  25

  תת קרקעי

  רגיל

  גזית

  60

  10

  אשקובית

   

  25

  תת קרקעי

  רגיל

  גזית

  61

  11

  שיפרה

   

  25

  תת קרקעי

  רגיל

  גזית

  62

  12

  מועדון

   

  72

  תת קרקעי

  רגיל

  גזית

  63

  13

  חב.ילדים

   

  50

  תת קרקעי

  רגיל

  גזית

  64

  14

  41

   

  50

  תת קרקעי

  רגיל

  גזית

  65

  15

  פלזית

   

  25

  תת קרקעי

  רגיל

  גניגר

  277

  1

  בית הקשיש

   

  25

  תת קרקעי

  רגיל

  גניגר

  278

  2

  בנצי

   

  25

  עילי

  רגיל

  גניגר

  279

  3

  משתלה

   

  25

  עילי

  רגיל

  גניגר

  280

  5

  פטריות

   

  25

  תת קרקעי

  רגיל

  גניגר

  281

  7

  אולפן

   

  24

  תת קרקעי

  רגיל

  גניגר

  282

  4

  מכבסה

   

  25

  תת קרקעי

  רגיל

  גניגר

  283

  8

  מרפאה

   

  25

  תת קרקעי

  רגיל

  גניגר

  284

  9

  מזכירות

   

  25

  עילי

  דו תכליתי

  גניגר

  285

  10

  שכ' מערבית

   

  24

  עילי

  רגיל

  גניגר

  286

  11

  שכ' דרומית

   

  50

  עילי

  רגיל

  גניגר

  287

  12

  שכ' הדר

   

  25

  עילי

  רגיל

  גניגר

  288

  13

  מפעל   

   

  25

  עילי

  רגיל

  גניגר

  289

  1

  בי"ס יזרעאל

  עמק יזרעאל

  64

  תת קרקעי

  רגיל

  גניגר

  290

  2

  בי"ס יזרעאל

  עמק יזרעאל

  75

  עילי

  רגיל

  דברת

  315

  1

  פינת חי

   

  25

  תת קרקעי

  רגיל

  דברת

  316

  4

  צעירים

   

  75

  עילי

  דו תכליתי

  דברת

  317

  3

  ברבאבא

   

  36

  תת קרקעי

  רגיל

  דברת

  318

  2

  מתנדבים

   

  25

  עילי

  דו תכליתי

  דברת

  319

  8

  ודיאו

   

  50

  עילי

  דו תכליתי

  דברת

  320

  6

  מיכה

   

  25

  תת קרקעי

  רגיל

  דברת

  321

  5

   

   

  18

  עילי

  רגיל

  דברת

  322

  7

  צילום

   

  30

  תת קרקעי

  רגיל

  דברת

  323

  9

  9

   

  25

  עילי

  רגיל

  דברת

  324

  10

  גן

   

  25

  תת קרקעי

  רגיל

  דברת

  325

  5

  טרן

   

  30

  עילי

  רגיל

  הושעיה

  331

  6

  1

   

  9

  תת קרקעי

  רגיל

  הושעיה

  332

  1

  מיצפור

   

  50

  עילי

  דו תכליתי

  הושעיה

  333

  2

  2

   

  9

  עילי

  רגיל

  הושעיה

  334

  3

  3

   

  9

  עילי

  רגיל

  הושעיה

  335

  4

  4

   

  9

  עילי

  רגיל

  הושעיה

  336

  5

  5

   

  9

  עילי

  דו תכליתי

  הושעיה

  391

  11

  11

   

  25

  עילי

  דו תכליתי

  הושעיה

  392

  10

  10

   

  70

  תת קרקעי

  רגיל

  הושעיה

  393

  9

  גן ילדים

   

  9

  עילי

  דו תכליתי

  הושעיה

  394

  8

  גן ילדים

   

  9

  עילי

  דו תכליתי

  הושעיה

  395

  7

  מעון

   

  12

  עילי

  דו תכליתי

  הושעיה

  452

  1

  בי"ס הושעיה 1

  נתיב

  80

  עילי

  דו תכליתי

  הושעיה

  453

  2

  בי"ס הושעיה 2

  נתיב

  80

  עילי

  דו תכליתי

  היוגב

  253

  3

  זמל

   

  9

  עילי

  רגיל

  היוגב

  254

  2

  גנון

   

  9

  תת קרקעי

  רגיל

  היוגב

  255

  16

  גלעד

   

  9

  תת קרקעי

  רגיל

  היוגב

  256

  15

  הלפנד

   

  9

  תת קרקעי

  רגיל

  היוגב

  257

  13

  פז

   

  18

  תת קרקעי

  רגיל

  היוגב

  258

  8

  חפר

   

  25

  תת קרקעי

  רגיל

  היוגב

  259

  9

  דרך

   

  9

  תת קרקעי

  רגיל

  היוגב

  260

  10

  בר און

   

  9

  תת קרקעי

  רגיל

  היוגב

  261

  12

  בן עזרא

   

  9

  תת קרקעי

  רגיל

  היוגב

  262

  7

  מרפאה

   

  75

  תת קרקעי

  דו תכליתי

  היוגב

  263

  6

  בר סלע

   

  30

  תת קרקעי

  רגיל

  היוגב

  264

  5

  דביר

   

  9

  תת קרקעי

  רגיל

  היוגב

  265

  11

  לביא

   

  15

  תת קרקעי

  רגיל

  היוגב

  266

  17

  גן 1

   

  11

  עילי

  רגיל

  היוגב

  267

  18

  גן 2

   

  11

  עילי

  רגיל

  היוגב

  268

  19

  מפקדה

   

  22

  תת קרקעי

  רגיל

  היוגב

  269

  4

  גזית

   

  30

  תת קרקעי

  רגיל

  היוגב

  270

  1

  אמנון

   

  9

  עילי

  רגיל

  היוגב

  271

  14

  הלפרין

   

  9

  עילי

  רגיל

  הסוללים