מועצה אזורית עמק יזרעאל

    תמיכות

    מועצה אזורית עמק יזרעאל (להלן: "המועצה") מעניקה מידי שנה  תמיכות לעמותות ומוסדות ציבור הפועלים שלא למטרת עשיית רווחים, בתחום המועצה.

    יש לעיין בתבחינים ובקריטריונים לקבלת התמיכות.

     

    עבור לתוכן העמוד