מועצה אזורית עמק יזרעאל

  תמיכות מועצה לשנת 2019

  20/12/2018 עודכן בתאריך
  רשות מקומית תפרסם הודעה בעיתונות בדבר האפשרות לקבל תמיכה, בכפוף לאישור תקציב המועצה.

  תקציב המועצה לשנת 2019 יוצג במליאה בסוף ינואר 2019 ולפיכך, מודעה בדבר האפשרות להגשת תמיכות צפויה להתפרסם במהלך חודש פברואר 2019.

  להלן קישור לתבחינים שאושרו בישיבת המליאה מיום 29 יולי 2019 - לחצו כאן
  עבור לתוכן העמוד