בית המועצה
    מועצה אזורית עמק יזרעאל
    דלג על מועצה אזורית עמק יזרעאל

    מועצה אזורית עמק יזרעאל

    ת.ד. 90000, עפולה 1812003

    בית המועצה ליד קיבוץ מזרע

    למפה ב- waze לחץ כאן

    טלפון: 04-6520111

    פקס: 04-6520000

    דוא"ל - info@eyz.org.il

    מוקד 24/7: 04-6520100

    שעות פעילות: 7:30-16:000

    ישיבת הנהלה מס' 36 מיום 04 דצמבר 2016

    4/12/2016 17:00 עודכן בתאריך

    על סדר היום:

    1. תל עדשים - תהליך הגישור
    2. דו"ח ביקורת יובלי העמק לשנת 2015
    3. סיכום ביקורת משרד הפנים לשנת 2015
    4. שמות רחובות ומספרי בתים אחוזת ברק (שכונה חדשה)
    5. ועדת ביקורת עין דור, שריד
    6. מסגרות חח"ד (חשבון חוזר דביטורי) מסגרת אשראי
    7. עדכון תקציב מועצה לשנת 2016
    8. תכנית חומש שלישי 2017-2021
    9. תקציב מועצה לשנת 2017
    10. דו"ח חצי שנתי סקור על ידי משרד הפנים - (הנושא יובא לדיון במליאה)
    11. האצלת סמכויות (הנושא יובא לדיון במליאה)
    12. תקציבי ועדים מקומיים לשנת 2017 (הנושא יובא לדיון במליאה)
    13. סגירת תב"רים
    14. תב"רים
    15. שונות
    עבור לתוכן העמוד