בית המועצה

  פרוטוקול מליאה מס' 31 מיום 25 דצמבר 2016

  25/12/2016 17:00

  על סדר היום:

  1.  הדלקת נר שני של חנוכה

  2.  אישור פרוטוקול קודם מיום 11 דצמבר 2016

  3.  מעקב אחר החלטות מליאה לשנת 2016 - דיווח

  4.  מתן הנחות מארנונה (2017) לפי תקנות ההנחות

  5.  תכנית חומש שלישי - דיווח

  6.  האצלת סמכויות לשנת 2017

  7.  תקציבי ועדים מקומיים לשנת 2017

  8. ועד מקומי בית לחם הגלילית - עדכון תקציב 2016

  9. שינוי מורשה חתימה חשבון הורים בי"ס שדה יעקב

  10. ועדת ביקורת ועד מקומי ציפורי

  11. תב"רים

  12. שונות

   

   

  עבור לתוכן העמוד