בית המועצה

  פרוטוקול מליאה מס' 30 מיום 11 דצמבר 2016

  11/12/2016 17:00

  על סדר היום:

  1. אישור פרוטוקול קודם מיום 20 נובמבר 2016
  2. היטל כבישים תל עדשים, תהליך הגישור
  3. דו"ח ביקורת יובלי העמק לשנת 2015
  4. סיכום ביקורת משרד הפנים לשנת 2015
  5. שמות רחובות ומספרי בתים אחוזת ברק (שכונה חדשה)
  6. ועדת ביקורת לוועדים המקומיים עין דור, שריד
  7. מסגרות חח"ד (חשבון חוזר דביטורי) מסגרת אשראי
  8. עדכון תקציב מועצה לשנת 2016
  9. תקציב מועצה לשנת 2017
  10. דו"ח חצי שנתי סקור על ידי משרד הפנים (30/06/2016)
  11. האצלת סמכויות לוועדים המקומיים לשנת 2017
  12. תקציבי ועדים מקומיים לשנת 2017
  13. סגירת תב"רים
  14. תב"רים
  15. שונות

   

   

  עבור לתוכן העמוד