בית המועצה
  מועצה אזורית עמק יזרעאל
  דלג על מועצה אזורית עמק יזרעאל

  מועצה אזורית עמק יזרעאל

  ת.ד. 90000, עפולה 1812003

  בית המועצה ליד קיבוץ מזרע

  למפה ב- waze לחץ כאן

  טלפון: 04-6520111

  פקס: 04-6520000

  דוא"ל - info@eyz.org.il

  מוקד 24/7: 04-6520100

  שעות פעילות: 7:30-16:000

  פרוטוקול ישיבה שלא מן המניין מיום 05 ספטמבר 2016

  5/09/2016 עודכן בתאריך

  על סדר היום:

  1. המלצות ועדת הביקורת ליישום מיידי - הפרדת פסולת ופינוי אשפה

  2. סיכום ביקורת 2015 כולל דוח ביקורת משרד הפנים לשנת 2014 הצבעה לסעיף בפרוטוקול 05.06.2016

  3. דירקטורים

  4. תמצית הדו"חות הכספיים לשנת 2015-דו"ח לתושב

  5. עדכון 1 - תקציב מועצה 2016

  6. תקציב פיתוח 2016-2017 – עדכון

  7. בקשת עובד (100%) לעבודה נוספת

  8. תיקון תקנון עמותת הספורט בעמק יזרעאל לשם הפיכתה לעמותה עירונית

  9. ניהול מערכות החינוך גנ"י (החלטת מליאה מיום 27 דצמבר 2015)

  10. תב"רים

  11. שינוי מורשה חתימה בי"ס הרדוף

   

   

   

  עבור לתוכן העמוד