מועצה אזורית עמק יזרעאל
  מועצה אזורית עמק יזרעאל
  דלג על מועצה אזורית עמק יזרעאל

  מועצה אזורית עמק יזרעאל

  ת.ד. 90000, עפולה 1812003

  בית המועצה ליד קיבוץ מזרע

  למפה ב- waze לחץ כאן

  טלפון: 04-6520111

  פקס: 04-6520000

  דוא"ל - info@emekyizrael.org.il

  מוקד 24/7: 04-6520100

  שעות פעילות: 7:30-16:000

  הקמת מאגר נותני שירותים להשתתפות במכרזי זוטא בתחום עיקור, סירוס וחיסון חתולי רחוב

  14/09/2018 עודכן בתאריך

  1. המועצה האזורית עמק יזרעאל (להלן: "המועצה") מזמינה בזה הצעות להירשם במאגר נותני שירות בתחום עיקור, סירוס וחיסון חתולי רחוב (להלן: "המאגר").

   

  מטרת המאגר – לשמש את המועצה לצרכי פנייה לנותני שירות שנמצאו מתאימים להיכלל במאגר, וזאת לצורך השתתפות במכרזי זוטא שיפורסמו ע"י המועצה בתחום זה, בהתאם לשיקול דעתה.

   

  2. הרישום במאגר ייעשה בכפוף לאישור וועדת המכרזים של המועצה, ואך ורק בהתאם לתנאים המפורטים במסמכי הקול הקורא ובכפוף לדין הרלבנטי החל בעניין זה על רשויות מקומיות ו/או על נותני השירות.

   

  3. את מסמכי הקול הקורא, ניתן לקבל, ללא עלות, במשרדי המועצה, במשרדו של מר שגיא וייץ, גזבר המועצה, בימים א' - ה' בין השעות 13:00 - 08:30.

      יש לציין כי המועצה תהיה סגורה ולא תהיה קבלת קהל בין התאריכים 18.09.2018 ועד 02.10.2018 עקב החגים.

   

  4. ההצעות תוגשנה במעטפה סגורה, במשרדו של גזבר המועצה, עד ולא יאוחר מתאריך 25.10.2018 בשעה 14:00. אין לשלוח הצעות בדואר.

   

  5. בכל מקרה של סתירה בין האמור בפרסום זה לבין האמור במסמכי הקול הקורא, גובר האמור במסמכי הקול הקורא.

  עבור לתוכן העמוד