מועצה אזורית עמק יזרעאל
  מועצה אזורית עמק יזרעאל
  דלג על מועצה אזורית עמק יזרעאל

  מועצה אזורית עמק יזרעאל

  ת.ד. 90000, עפולה 1812003

  בית המועצה ליד קיבוץ מזרע

  למפה ב- waze לחץ כאן

  טלפון: 04-6520111

  פקס: 04-6520000

  דוא"ל - info@emekyizrael.org.il

  מוקד 24/7: 04-6520100

  שעות פעילות: 7:30-16:000

  מכרז - לביצוע עבודות תכנון, הקמה, הפעלה, מסירה ותחזוקה של מתקנים לייצור חשמל בטכנולוגיית PV (פוטו - וולטאי) על פי הסדרת מונה נטו

  22/06/2017 עודכן בתאריך

  מכרז פומבי מס' 18/2017

   

  הזמנה להציע הצעות לביצוע עבודות תכנון, הקמה, הפעלה, מסירה ותחזוקה של מתקנים לייצור חשמל בטכנולוגיית PV (פוטו - וולטאי) על פי הסדרת מונה נטו

   

  1. מועצה אזורית עמק יזרעאל מזמינה בזאת להגיש הצעות לביצוע עבודות תכנון, הקמה, הפעלה (מסירה ותחזוקה של מתקנים לייצור חשמל בטכנולוגיה PV (פוטו - וולטאי). הרשות מעריכה, אך אינה מתחייבת, כי אומדן הספק המתקנים המצרפי הצפוי הינו בשיעור של כ- 2,000 קילוואט מותקן.
  2. ניתן לעיין במסמכי המכרז החל מיום 9/7/17 במשרדי מ"מ גזבר המועצה בימים א'-ה' בין השעות 09:00 בבוקר ועד 14:00 אחה"צ.
  3. את מסמכי המכרז ניתן לרכוש במשרד המועצה החל ה- 9/7/17 תמורת סך של 5,000 ש"ח כולל מע"מ אשר לא יוחזרו.
  4. מפגש קבלנים יתקיים ביום א' בתאריך 9/7/17 בשעה 11:00 בחדר ישיבות של המועצה. מציע אשר יאחר בלמעלה מ- 15דקות תהיה המועצה רשאית על פי שיקול דעתה הבלעדי שלא לאשר השתתפותו במכרז. השתתפות בכנס המציעים הינה חובה ומהווה תנאי להגשת ההצעה.
  5. המועד האחרון להגשת ההצעות נקבע ליום חמישי ה- 27/7/17 בשעה 12:00.
  6. אין המועצה מתחייבת לקבל את ההצעה הטובה ביותר או כל הצעה שהיא.
  7. האמור במודעה זו הוא תמצית בלבד של ההוראות המלאות המפורטות במסמכי המכרז ובכל מקרה של סטייה ו/או אי התאמה בין האמור בפרסום זה דלעיל לבין האמור במסמכי המכרז, יחייבו בלעדית התנאים והכללים המלאים המפורטים במסמכי המכרז.
  עבור לתוכן העמוד