נוער עמק יזרעאל נוער עמק יזרעאל 1 נוער עמק יזרעאל 2 נוער עמק יזרעאל 3 נוער עמק יזרעאל 4 נוער עמק יזרעאל 5
  נוער עמק יזרעאל
  דלג על נוער עמק יזרעאל

  נוער עמק יזרעאל

  מנהל: תום אלבו

  מ"מ מנהלת משרד: טל כהן

  טלפון מזכירות: 04-6520078

  פקס: 04-6520077

  צור קשר מחלקת נוער: לחץ כאן

  שעות פעילות: 8:00-16:00

  פעילויות ותחומי אחריות

  לקיום פעילות נוער סדירה יש צורך בהקצאת משאבים הן על ידי הישוב והן על ידי המועצה – מחלקת הנוער. פעילות איכותית תתקיים רק במצב של שיתוף פעולה ואיגום משאבים אופטימאלי בין הישוב ובין המחלקה.

  מצורף פירוט המשאבים הנדרשים מהישוב וממחלקת הנוער לפעילות נוער אופטימאלית.

   

  קיום ותחזוקת מערכת

   

  משאב

  ישוב

  מחלקת הנוער

  רפרנט לתחום הנוער

   

  העמדת איש קשר מועד היישוב לתחום הנוער

  ליווי וייעוץ מקצועי לתחום הנוער

  בהתאם לנוער

  ועדת נוער

  בחירת חברי ועדה, גיבוי וליווי פרסום יישובי

  ליווי ועדות נוער מתנדבות, רכזי חינוך ורכזי קהילה בשכר

  מבנה פיזי לפעילות הנוער

  מבנה ראוי לקיום פעילות נוער בהתאם למספר בני הנוער בישוב וצרכים יישוביים נוספים

  עזרה בתכנון מבנה בהתאם לצרכים

   

  שירותי משרד לבעלי התפקידים

  )מד"ב, רכז/ת חינוך(

  שירותי משרד נגישים בישוב )טלפון, פקס, מחשב, אינטרנט, מדפסת, מכונת צילום Wi Fi ( ושירותים נוספים- תפוצת מיילים יישובית וכו'

  ישנם שירותי משרד נגישים במחלקה

   

  תקציב נוער

   

  העמדת תקציב לתחום הנוער על פי סעיפים מוגדרים מראש

  ניהול התקציב על ידי רפרנט תחום נוער יחד עם בעלי תפקיד) מזכיר/מנהלקהילה( בישוב
  אישור תקציב הנוער במועצה

  תקציב פעילות נוער מועצתי.

  מיפוי תקציב מינימום לישובים.

   

  העסקת מד"ב

   

  מחצית עלות מעביד כממוצע רב שנתי,  בהתאם לחלקיות המשרה בישוב מעקב ובדיקה של דוח הנוכחות המוגש למחלקה

  קביעת מדד-מד"ב מחצית השכר וקליטת העובד אישור וחתימה על דוח הנוכחות לאחר בדיקה עם הישוב

  ראיון והשמה משותפים- תהליך קליטה משולב ומשותף

  ליווי מד"ב

   

  ישיבות עדכון, בניה ותכנון משותפות עם רפרנט הנוער רלוונטי.

  ליווי אישי ,פיתוח המשאב האנושי (מתנות בחגים, ימי הולדת) משפחה מאמצת וחיבור לקהילה

  ישיבת מד"בים אחת לשבוע

  הנחייה אישית אחת לחודש

  2 סמינרי הכשרה לאורך השנה

   
  פעילות
   

  שירות

  ישוב

  מחלקת הנוער

  פעילות תנועה

  יום פעילות תנועתי

  פעולה תנועתית לשכבות ד-ט אחת לשבוע

  קשר רציף וקבוע עם תנועות הנוער

  לשם התאמת העבודה התנועתית לצרכי הישובים.

  פעילות שיא לשכבות ד-ח 3 פעמים בשנה:

  טקס פתיחת שנה

  פסח

  קיץ

  הכשרת צוותי הדרכה

  ישיבת צוות+  העשרה אחת לשבוע

  הנחייה אחת לשבועיים

  סמינרי הכשרה לאורך השנה:

  סמינר פתיחת שנה

  סמינר סובלנות ומיומנויות הדרכה

  סמינר מעורבות חברתית

  הכנות לקראת פעילויות שיא:

   •הכנה לטקס פתיחת שנה

  הכנה לטיולי פסח

  הכנה לפעילויות קיץ

  תהליך ט'

  תהליך יישובי

  תהליך אזורי

  פעילות ז-י"ב

  פעילות שבועית קבועה לז-י"ב בנוסף לפעילות התנועתית

  פעילויות שיא לשכבות ז-י"ב בחלוקה גילאית

  התנדבות לשנת שירות /מכינה

  ליווי מד"ב לקראת יציאה לשנת שירות

  קשר עם הגופים המשגרים

  ימי מיון אדם מילא במועצה

  ליווי המד"בים וי"בניקים בחיפוש אחר שנת שירות

  יום חשיפה לשנות שירות בשיתוף עם בתי הספר

  התנדבות נוער

  ליווי יישובי של המתנדבים

  חיבור וקישור עם מקומות התנדבות

  ליווי המתנדבים לאורך השנה

  מנהיגות נוער

  הקמת מנהיגות נוער יישובית

  יצירת קבוצת מנהיגות אזורית

  ליווי והכשרת הקבוצה

   
  קשר עם גורמים שונים
   

  ישוב

  מחלקת הנוער

  פרוייקט מד"ב לכל

  איתור נערים יחד עם רפרנט נוער בישוב

  חיבור וליווי על ידי עו"ס קהילתית - מחלקת רווחה

  עיר ללא אלימות

  הרחבת שעות מד"ב

  בתחום פנאי:

  הרחבת שעות מד"ב

  ליווי בניית אמנה יישובית

  מניעה

  בניית תכנית מניעה יישובית

  ליווי תכנית מניעה יישובית

  עזרה תקציבית

  פעילות ז-י"ב

  פעילות שבועית קבועה לז-י"ב בנוסף לפעילות התנועתית

  פעילויות שיא לשכבות ז-י"ב בחלוקה גילאית

  בתי הספר

  דיווח אירועים במקרה הצורך

  תאום פעילויות

  דיווח אירועים במקרה הצורך

  עו"סישובית

  עבור לתוכן העמוד