נוער עמק יזרעאל נוער עמק יזרעאל 1 נוער עמק יזרעאל 2 נוער עמק יזרעאל 3 נוער עמק יזרעאל 4 נוער עמק יזרעאל 5
  נוער עמק יזרעאל
  דלג על נוער עמק יזרעאל

  נוער עמק יזרעאל

  מנהל: תום אלבו

  מ"מ מנהלת משרד: טל כהן

  טלפון מזכירות: 04-6520078

  פקס: 04-6520077

  צור קשר מחלקת נוער: לחץ כאן

  שעות פעילות: 8:00-16:00

  הגדרת תפקידי המד"ב

  מטרת התפקיד

  • המדריך הבוגר הוא דמות בוגר משמעותי, אח בוגר ומודל לחיקוי לכלל בני הנוער בישוב )חניכי שכבות ז-י"ב(. המדריך מוביל את התפיסה החינוכית "עד אחרון הילדים"
  • המדריך הבוגר מגלה אחריות, מעורבות, יוזמה, אמינות, סובלנות במעשיו •תפיסת עבודתו של המדריך הבוגר מושתת על תפיסה חינוכית-ערכית- מקצועית המביאה לידי ביטוי את חזון מחלקת הנוער והרוח יזרעאלית בכל רמות הפעילות.
  • המדריך הבוגר מקדם את נושאי הנוער בישוב ומקשר בין גורמים שונים בתחום הנוער )יישוב, מחלקת נוער, רווחה, מתאמת רשות למלחמה בסמים, ועוד(.
  • המדריך הבוגר שותף, מחויב ומשמעותי במעגל המד"בים ובפעילות מחלקת נוער.

  דרישות התפקיד

  • המד"ב יתחייב לעבודה במשך שנה מלאה, בהתאם לחוזה ההעסקה.
  • המד"ב ישאף לסיים שנת חינוך, ולסיים את תפקידו בין פסח לקיץ.
  • המד"ב יעבוד בשעות אחר הצהריים והערב, בחופשים ובהתאם לתכנית פעילות מובנית ומתואמת מראש.
  • שירות צבאי/לאומי.
  • מגורים בעמק או בסביבותיו.
  • רישיון נהיגה ורכב זמין.
  • משרת המד"ב הינה: חצי משרה 60 שעות חודשיות/ שלושת רבעי 90 שעות חודשיות/ משרה מלאה 120 שעות חודשיות.

  מרכיבי התפקיד ומשימות

  המד"ב עובד בשתי רמות: א. ישובית כ 80% ב. אזורית כ 20%

   

  רמה יישובית:

  • בניית תכנית עבודה שנתית המקיפה את פעילות הנוער ופעילות תנועת הנוער בישוב, והוצאתה לפועל של תכנית זו.
  • ניהול תנועת הנוער בישוב.
  • הדרכת גיל תיכון בפעילות שבועית שוטפת הנחיית בני נוער בעלי תפקידים בישוב (ש"ש, צוות הדרכה, צוות פעילים).
  • ניהול תקציב הנוער היישובי יחד עם בעלי התפקיד הרלוונטיים בישוב.
  • הובלת והנחיית פרויקטים של הנוער, עם הנוער בקהילה.
  • יצירת פעילות משמעותית ערכית יישובית בנוסף לפעילות האזורית והתנועתית.
  • עבודה בשיתוף עם ועדות הישוב לגבי פעילות חינוכית – תרבותית ושיתוף הנוער בפעילות היישובית.
  • יצירת מסגרות מגוונות להגעה לכלל בני הנוער ברמת היישוב- עד אחרון הילדים.
  • בניית תכנית חודשית המקיפה את פעילות הנוער ופעילות תנועת הנוער בישוב, והוצאתה לפועל של תכנית זו.

  רמה אזורית:

  • שותף/ה בבניה, הדרכה וארגון פעילויות אזוריות (טיולים, מחנות, השתלמויות...)
  • איש/אשת קשר בנושא הנוער בין גורמים מקצועיים שונים, (נוער בסיכון, התמכרויות, התנהגויות חריגות ועוד, קב"ס, רווחה, שפי) כחלק מרשת הביטחון האזורית/יישובית.
  • השתתפות פעילה בליווי מקצועי- הנחיה והכשרה:
   • השתתפות בישיבות מד"בים- אחת לשבוע (מליאה/ קבוצתית/ אישית)
   • פגישות הנחייה אישיות אחת לחודש לפחות
  • השתתפות בהכשרות והשתלמויות ברמה האזורית והארצית: סמינר פתיחת שנה- אוגוסט/ספטמבר יומיים x2 , סמינר מגזר כפרי - ספטמבר יומיים.

  ממשקים

  • בני הנוער ביישוב- מפגשים קבועים שבועיים על פי קבוצות הנוער ביישוב. אופי מפגשי והפעילות כמפגשים קבוצתיים או אישיים.
  • תנועת הנוער ביישוב- מפגש עם המדריכים בתנועת הנוער ביישוב.
  • מחלקת נוער – צוות מוביל ומד"בים נוספים
  • רכז חינוך / ועדת נוער יישובית / רכז קהילה
  • מזכיר יישוב ובעלי תפקידים נוספים
  • ועדות וגופים ביישוב
  • עו"ס יישובית
  • מתאמת הרשות למלחמה בסמים
  • הורים
  • מד"בים נוספים

  מדדים להצלחה

  יוגדרו יחד עם היישובים – כחלק מתיק הנוער היישובי

   

  רשימת מד"בים ובעלי תפקידים ביישובים - לחץ כאן

  עבור לתוכן העמוד