נוער עמק יזרעאל נוער עמק יזרעאל 1 נוער עמק יזרעאל 2 נוער עמק יזרעאל 3 נוער עמק יזרעאל 4 נוער עמק יזרעאל 5
  נוער עמק יזרעאל
  דלג על נוער עמק יזרעאל

  נוער עמק יזרעאל

  מנהל: תום אלבו

  מ"מ מנהלת משרד: טל כהן

  טלפון מזכירות: 04-6520078

  פקס: 04-6520077

  צור קשר מחלקת נוער: לחץ כאן

  שעות פעילות: 8:00-16:00

  מבנה ארגוני ובעלי תפקידים

  מנהלת מחלקת הנוער

  ניהול צוות המחלקה והעובדים בה בצורה מיטבית בהובלת תפיסה חינוכית-ערכית השמה את הנוער במרכז סדר העדיפויות במועצה.

  עבודה בשיתוף פעולה, תאום, ויידוע יחד עם בעלי התפקידים בישובים ובמועצה לקידום צרכי הנוער.

  • ניהול כח אדם במחלקת הנוער (צוות מרכז ומדב״ים).
  • חיזוק, שימור והתמקצעות הצוות המרכז- ישיבות צוות, פגישות אישיות והעשרות.
  • חיזוק, שימור והתמקצעות מעגל המד"בים – ישיבות, הנחיות והשתלמויות.
  • חיזוק, שימור ופיתוח הקשר עם בעלי התפקידים בישובים.
  • מיתוג מחלקת הנוער במועצה.
  • חיזוק הקשר עם בתי הספר, מחלקות נוספות במועצה.
  • ניהול תקציב המחלקה.
  • חיזוק הקשר עם ארגונים שותפים (תנועות הנוער, משרד החינוך).

  רכזת אדמיניסטרטיבית

  ריכוז וניהול תחומי ניהול המשרד, אדמיניסטרציה, הנהלת חשבונות המחלקה, רווחת העובדים וניהול המשאב האנושי. במקצועיות, באדיבות ובשירותיות לכלל הלקוחות של מחלקה (לקווחות פנים וחוץ).

  • מתן שירות ללקוחות המחלקה פנימיים וחיצוניים.
  • ניהול המשרד.
  • ניהול המשאב האנושי במחלקה פנים וחוץ (שכר, רווחת עובדים, שמחות אבל, קליטת עובדים).
  • ניהול הרשמות.
  • ניהול מערכת תשלומים מיני-פיי.
  • ניהול והעברת מידע בתוך המחלקה.

  רכז נוער אזורי

  ריכוז ויצירת מסגרות מועצתיות ויישוביות לפעילות בני הנוער. אחריות והובלת אירועים אזורים וארציים לבני הנוער ז-י"ב ע"פ חלוקה גילאית.

  • ליווי מדריכי הנעורים (ז-י"ב) היישובים- ליווי רציף של רכזי הנוער ביישובים, קיום מפגשי רכזי נוער אחת לחודש, הנחייה אישית וקיום אירועים משותפים.
  • פעילות ז-ט- הובלת אירועים לשכבות ז'-ט' בהתאמה, מפגשים מועצתיים, יישוביים, ליווי המד"בים בהובלת השכבות האלו בפעילות היישובית.
  • פעילות י-י"ב- הובלת אירועים לשכבות י-י"ב בהתאמה, מפגשים מועצתיים, יישוביים, ליווי המד"בים בהובלת השכבות האלו.
  • הובלת פרויקט מדריך מקצועי ביישובים- הרחבה וגיוון של מערך פעילות הנוער היישובית לשכבות ז-י"ב בתחומים רבים כגון: כדורגל, מוסיקה, צילום, פילאטיס, הגנה עצמית, אורח חיים בריא ועוד.
  • מועצת נוער (שכבות י'-י"ב)-הובלת מועצת נוער רשותית כקבוצה מובילה של הנוער במועצה וביישובים. מועצת נוער רשותית הנפגשת אחת לשבועיים, מובילה תהליכים לנוער ברמת המועצה והיישובים.
  • סיוע וליווי בהקמת מועצת נוער יישובית.
  • ליווי היציאה לש"ש ומכינות- ליווי שכבת י"ב לקראת היציאה לש"ש ומכינות.
  • התנדבות נוער (שכבות י'-י"ב)- בנית "בנק" מקומות התנדבות למתנדב או לקבוצת מתנדבים, ליווי המתנדבים במקומות השונים, שמירה על קשר עם מקומות ההתנדבות.
  • קשר עם בתי הספר- ריכוז הקשר עם בתי הספר בדגש על קשר עם הרכזים החברתיים בבתי הספר, הובלת שיתופי פעולה בין בתי הספר למחלקה, קיום קשר רציף בין המד"בים ומתנדבי ש"ש לבתי הספר.
  • ליווי בני ובנות העמק מתנדבי ש"ש ומכינות- שמירה על קשר במהלך השנה, ביקור בחלק ממקומות ההתנדבות.
  • שולחן עגול חינוכי- מפגש של מובילי החינוך החברתי במועצה (חברתי בביה"ס, מד"בים ומחלקת הנוער).
  • שרות יזרעאלי- מרכז הכנה לצה"ל רשותי, ליווי אישי לבני נוער לקראת גיוס ובשרות, מפגשי בני נוער ביישובים ע"פ תאום.
  • שביל יזרעאל- הובלת פרויקט שביל יזרעאל, ליווי קבוצות בני נוער הרוצות לקחת חלק בפריצת השביל, קשר בין בתי הספר לשביל ועוד.
  • ליווי סיירת מחצלות בקיץ- מדריכים המגיעים ליישובים בשעות הלילה ונותנים מענה חינוכי לנוער ביישוב.
  • קבוצה גאה בעמק- ליווי מדריכי קבוצת נוער גאה, הקבוצה נפגשת אחת לשבוע.

  רכז מפעלים

  פעילויות מחלקת הנוער מתקיימת בארגון מנהלתי שנותן מענה לצרכים החינוכיים לטובת בני הנוער.

  • ניהול תחום המנהלה ותפעול המפעלים- מתן מענה כללי, הגיות, תכנון ותפעול של שלל המפעלים במחלקת הנוער.
  • תפעול ושדרוג המערך הלוגיסטי המועצתי- תיפעול מחסן הלוגיסטי של המחלקה, שדרוג וקידום לוגיסטי כלל הציוד.
  • הכשרה וליווי מד"בים לתפקידי מנהלה מועצתיים- ליווי מד"בים המבצעים תפקידי מנהלה במהלך השנה בפעילות מחלקת הנוער.
  • קשר עם ספקים - עבודה שוטפת עם ספקים (פנימיים וחיצוניים) לטובת פעילות מחלקת הנוער
  • הטמעת נהלי ושיטות עבודה- הנחייה וליווי מד"בים ומערכות יישוביות בהטמעת נהלים, שיטות עבודה, תכנון וניהול מפעלים וכדומה במסגרת תפקידם ביישובים.
  • ליווי מד"בים בהוצאת טיולים- ליווי משלב התכנון, התאמה, ליווי בפועל.
  • ניהול מערכת תאום טיולים- ניהול מערכת תאום הטיולים של משרד החינוך, קשר מול חדר מצב ותאום טיולים על נהלים והנחיות.
  • ליווי צוות פעילים מועצתי- הקמת וליווי צוות פעילים משכבות י-י"ב. הפועלים בפעילויות השונות כצוות פעילים וכקבוצה משמעותית.
  • ליווי מד"בים בנושא צוותי פעילים יישוביים- הקמת צוות פעילים יישובי, הטמעת הצוות כמסורת יישובית.

  רכזת פיתוח הדרכה

  פיתוח תחום ההדרכה ומקצוע כלל בעלי תפקידי ההדרכה בישובים. ליווי בעלי תפקידים בהתאמת רצף ההדרכה השנתי ורב גילאי לתהליכים קבוצתיים בישוב. ליווי בעלי תפקידים בישובים על ידי פיתוח תכניות הדרכה מותאמות לצרכי הישוב.

  • פיתוח תכני הדרכה- בהתאם לרצף תכני שנתי ורב גילאי, פיתוח תכני הדרכה בהתאם לאירועי אקטואליה, מועדים וחגי ישראל.
  • פיתוח תכנית הדרכה וליווי מדריכי הנוער בתחום גיל תיכון- עבודה עם אוכלוסיית היעד ברמה אישית וקבוצתית, הנעה וליווי תהליכים ביישובים.
  • פיתוח בסיס הדרכה אזורי- אחריות לבנייה של תכנית הדרכה אזורית, וליווי תהליכי התאמה והטמעה ליישובי המועצה השונים.
  • ריכוז הדרכה- ריכוז הדרכה וליווי רכזי ההדרכה של פעילויות שיא של מחלקת הנוער, סמינרים, טיולים ועוד.
  • רצף הדרכה שנתי לתנועות הנוער- בניית רצף הדרכה שנתי לכלל תנועות הנוער במועצה.
  • פיתוח וחיזוק צוותי ההדרכה היישובים- פיתוח ובניית רצף שנתי לליווי המדריכים הצעירים ביישובים.
  • ליווי וקליטת מד"בים חדשים- קליטת מד"בים חדשים וליווי המדב"ים החדשים בחודשים הראשונים עד כניסתם המלאה לתפקיד.
  • הובלת ערב הנערה- ערב לשכבות ז'-ט' בהובלת מחלקת הנוער בסיוע אגף קהילה ורווחה, עיר ללא אלימות ואפשרי בריא.
  • פורום ש"ש- הובלת פורום ש"ש מועצתי למתנדבי ש"ש בתנועות הנוער במועצה. במטרה לחיזוק ההדרכה, חיזוק שיתופי הפעולה ופיתוח אישי.

  רכז תנועת בני המושבים

  פעילות ערכית וחינוכית, לנוער בעמק על ידי יצירת קשר ותקשורת מיטבית עם תנועת בני המושבים. עבודה משותפת עם בעלי התפקידים בתנועה לטובת פעילות תנועתית במועצה אזורית עמק יזרעאל בכל רמות העשייה חינוכית, ערכית, מנהלתית, מפעלים.

  שיתוף פעולה מלא עם תנועת בני המושבים בכל דרגי הניהול מחלקה: מנהלת מחלקה. תנועה: מנהלת מחוז, מזכ"לית התנועה

  • הובלת הקשר עם תנועת בני המושבים- שותפות ביצירת פעילות תנועתית ערכית לנוער במועצה.
  • נוכחות ושותפות בתפקידים משמעותיים במפעלים תנועתיים- לקיחת חלק משמעותי במפעלים תנועתיים בכדי לתת לנוער המועצה את המענה הטוב ביותר במפעלים אלו.
  • הכשרה וליווי צוות המד"בים בתחום תנועת הנוער- ליווי ולמידה על הפעלת תנועת הנוער ביישוב, פיתוח כלי העבודה עם ש"ש ביישוב ועוד.
  • ליווי וניהול פעילות התנועה ביישובי המועצה- ליווי היישובים בפעילות יישובית תנועתית, חיזוק ההדרכה, פרויקטים יישובים ועוד.
  • ליווי וניהול גרעין עודד – ליווי אישי, קבוצתי, משימתי וחברתי של חברי גרעין עודד המשובצים במועצה.
  • תהליך ט' אזורי- ריכוז והובלה של תהליך ט' אזורי ושילוב יחד עם תהליך מחוזי וארצי.
  • ליווי צוותי הדרכה ברמה האזורית והארצית.

  רכזת תנועת השומר הצעיר

  פעילות ערכית וחינוכית, לנוער בעמק על ידי יצירת קשר ותקשורת מיטבית עם תנועת השומר הצעיר. עבודה משותפת עם בעלי התפקידים בתנועה לטובת פעילות תנועתית במועצה אזורית עמק יזרעאל בכל רמות העשייה חינוכית, ערכית, מנהלתית, מפעלים. שיתוף פעולה מלא עם תנועת השומר הצעיר בכל דרגי הניהול מחלקה: מנהלת מחלקה תנועה: מנהלת אזור, רכז קן קיבוצי, מזכ"ל התנועה

  • הובלת הקשר עם תנועת השומר הצעיר- שותפות ביצירת פעילות תנועתית ערכית לנוער במועצה.
  • נוכחות ושותפות בתפקידים משמעותיים במפעלים תנועתיים- לקיחת חלק משמעותי במפעלים תנועתיים בכדי לתת לנוער המועצה את המענה הטוב ביותר במפעלים אלו.
  • הכשרה וליווי צוות המד"בים בתחום תנועת הנוער- ליווי ולמידה על הפעלת תנועת הנוער ביישוב, פיתוח כלי העבודה עם ש"ש ביישוב ועוד.
  • ליווי וניהול פעילות התנועה ביישובי המועצה- ליווי היישובים בפעילות יישובית תנועתית, חיזוק ההדרכה, פרויקטים יישובים ועוד.
  • ליווי וניהול הקומונרים – ליווי אישי, קבוצתי, משימתי של מתנדבי ש"ש המשובצים במועצה.
  • ליווי צוותי הדרכה ברמה האזורית והארצית.

  פרטי קשר של בעלי תפקידים - לחץ כאן

  עבור לתוכן העמוד