מועצה אזורית עמק יזרעאל

  אגרת ביוב

  פורסם: חש"ם 441, התשנ"א (20.11.1990), עמ' 95
  20/11/1990 עודכן בתאריך

  תיקונים: חש"ם 575, התשנ"ז (15.4.1997), עמ' 278

  ת"ט: חש"ם 580, התשנ"ז (30.6.1997), עמ' 430

  חש"ם 604, התשנ"ט (4.2.1999), עמ' 109

  חש"ם 646, התשס"ב (17.1.2002), עמ' 156

  חש"ם 696, התשס"ז (18.10.2006), עמ' 22

  עבור לתוכן העמוד