מועצה אזורית עמק יזרעאל

  שמירת איכות הסביבה

  פורסם: חש"ם 525, תשנ"ד (9.8.1994) עמ' 290
  9/08/1994 עודכן בתאריך

  ת"ט: חש"ם 527, תשנ"ה (11.10.1994), עמ' 34

  חש"ם 552,תשנ"ו  (21.3.1996) , עמ' 280

  ת"ט:חש"ם 566, תשנ"ז (12.11.1996) עמ' 60

  עבור לתוכן העמוד