בית המועצה
  מועצה אזורית עמק יזרעאל
  דלג על מועצה אזורית עמק יזרעאל

  מועצה אזורית עמק יזרעאל

  ת.ד. 90000, עפולה 1812003

  בית המועצה ליד קיבוץ מזרע

  למפה ב- waze לחץ כאן

  טלפון: 04-6520111

  פקס: 04-6520000

  דוא"ל - info@eyz.org.il

  מוקד 24/7: 04-6520100

  שעות פעילות: 7:30-16:000

  ישיבת מליאה 5 מיום 29 יוני 2014

  29/06/2014 עודכן בתאריך

  על סדר היום:
  1. חיבור היישוב גזית למט"ש דברת
  2. התקשרות בחוזה חכירה עם חברת החשמל בקשר לת"ט בסוועאד חמירה
  3. חוק עזר חנייה
  4. צווי מיסים ועדים מקומיים
  5. צו מיסים מועצה
  6. מינוי ממונה חופש המידע
  7. מינוי חבר אסיפה בחברת יובלי העמק
  8. ערבות לועד מקומי כפר יהושע (250 אלש"ח)
  9. ערבות לחברת יובלי העמק (2 מלש"ח)
  10. פתיחת חשבון בנק בי"ס "העמק מערבי" עבור כספי הורים
  11. שינוי מורשי החתימה בבית הספר התיכון מקיף וולדורף הרדוף
  12. שינוי מורשי החתימה בשני חשבונות הבנק של בית הספר היסודי וולדורף הרדוף
  13. תב"רים
  14. נסיעת ראש המועצה במסגרת וועדת היגוי שותפות ביחד גליל מרכזי + חופשה
  15. שונות

  עבור לתוכן העמוד