בית המועצה
  מועצה אזורית עמק יזרעאל
  דלג על מועצה אזורית עמק יזרעאל

  מועצה אזורית עמק יזרעאל

  ת.ד. 90000, עפולה 1812003

  בית המועצה ליד קיבוץ מזרע

  למפה ב- waze לחץ כאן

  טלפון: 04-6520111

  פקס: 04-6520000

  דוא"ל - info@eyz.org.il

  מוקד 24/7: 04-6520100

  שעות פעילות: 7:30-16:000

  ישיבת הנהלה 4

  23/06/2014 עודכן בתאריך

  על סדר היום:
  1. התקשרות בחוזה חכירה עם חברת החשמל בקשר לת"ט בסוועאד חמירה
  2. היערכות לשנה"ל תשע"ה
  3. חוק עזר חנייה
  4. צווי מיסים ועדים מקומיים
  5. צו מיסים מועצה
  6. מינוי ממונה חופש המידע הנושא נדחה יוצג במליאה
  7. מינוי חבר אסיפה בחברת יובלי העמק - נדחה הנושא יוצג במליאה
  8. ערבות לועד מקומי כפר יהושע (250 אלש"ח)  נדחה הנושא יוצג במליאה
  9. ערבות לחברת יובלי העמק (2 מלש"ח)נדחה  הנושא יוצג במליאה
  10. פתיחת חשבון בנק בי"ס "העמק מערבי" עבור כספי הורים  נדחה הנושא יוצג במליאה
  11. שינוי מורשי החתימה בבית הספר התיכון מקיף וולדורף הרדוף  נדחה הנושא יוצג במליאה
  12. שינוי מורשי החתימה בשני חשבונות הבנק של בית הספר היסודי וולדורף הרדוף נדחה הנושא יוצג במליאה
  13. תב"רים  נדחה הנושא יוצג במליאה
  14. שונות

  עבור לתוכן העמוד