מועצה אזורית עמק יזרעאל
  מועצה אזורית עמק יזרעאל
  דלג על מועצה אזורית עמק יזרעאל

  מועצה אזורית עמק יזרעאל

  ת.ד. 90000, עפולה 1812003

  בית המועצה ליד קיבוץ מזרע

  למפה ב- waze לחץ כאן

  טלפון: 04-6520111

  פקס: 04-6520000

  דוא"ל - info@eyz.org.il

  מוקד 24/7: 04-6520100

  שעות פעילות: 7:30-16:000

  ישיבת מליאה מספר 7

  על סדר היום:

  1. דיווחי ראש המועצה.
  2. אישור פרוטוקול מספר 6/19
  3. הצעה לסיורי למידה בישובים
  4. היכרות עם נציג המליאה - יאיר כץ (הושעיה)
  5. הצגת תכנית אב לספורט
  6. אישור צו מיסים לשנת 2020 כולל אישורי הנחות
  7. צו המסים לשנת 2020 לרבות בקשות לשינויים בצו
  8. אישור צו מיסים ועדים מקומיים לשנת 2020
  9. הצגת דו"ח כספי לשנת 2018: עמותת "אופק לתעסוקה-מעברים בעמק", עמותת "תיירות בעמקים" אישור העסקה בהסכם אישי למנהל/ת מחלקת תיירות
  10. אישור העסקה בהסכם אישי לסגן/ית מנהל/ת אגף תברואה ואיכות סביבה
  11. אישור חברים בוועדות:
  12. אישור דליה אייל כיו"ר הוועדה למיגור אלימות.
  13. אישור אלי בראל כחבר בוועדה לשימור אתרים.
  14. מינוי נציג לרשות ניקוז קישון- אלירון בן טל, מושב ציפורי
  15. אישור מורשי חתימה בי"ס "רעים" שמשית :  חשבון הורים וחשבון רשות
  16. אישור תכנית קליטה וחברה
  17. הודעות בדבר חיוב שפכי ביוב חריגים ואסורים- האצלת סמכות לשגיא וויץ
  18. תב"רים
  19. שונות.


  מתקיים ביוםראשון
  תאריך התחלת האירוע30/06/2019
  שעת התחלה17:00
  שעת סיום19:00
  עבור לתוכן העמוד