מועצה אזורית עמק יזרעאל
  מועצה אזורית עמק יזרעאל
  דלג על מועצה אזורית עמק יזרעאל

  מועצה אזורית עמק יזרעאל

  ת.ד. 90000, עפולה 1812003

  בית המועצה ליד קיבוץ מזרע

  למפה ב- waze לחץ כאן

  טלפון: 04-6520111

  פקס: 04-6520000

  דוא"ל - info@eyz.org.il

  מוקד 24/7: 04-6520100

  שעות פעילות: 7:30-16:000

  ישיבת מליאה מספר 6

  על סדר היום:

  1. דיווחי ראש המועצה
  2. היכרות עם נציג המליאה יאיר כץ מהישוב הושעיה
  3. הצגת תכנית כוללנית - מציג דובי ויינגרטן, מהנדס המועצה
  4. דיווח על התאגידים העירוניים - מציגה רו"ח מירי שריג, חשבת המועצה
  5. מנהל אשכול צפוני (מערבי)  - מציגה דליה אייל, סגנית ומ"מ ראש המועצה
  6. אישור שכר בכירים למנהל/ת מחלקת תיירות
  7. אישור שכר בכירים למנהל/ת אגף חינוך חברתי
  8. אישור דליה אייל כיו"ר הוועדה למיגור אלימות
  9. אישור אלי בראל כחבר בוועדה לשימור אתרים
  10. אישור מורשי חתימה בי"ס רעים, שמשית – חשבון הורים (ורד אדלר- נציגת הורים, שגיא וייץ – גזבר)
  11. הודעות בדבר חיובי שפכי ביוב חריגים ואסורים – האצלת סמכות לשגיא וייץ, מציגה רינת זונשיין, מנכ"ל
  12. תב"רים – מציג שגיא וויץ, גזבר המועצה
  13. שונות

  מתקיים ביוםראשון
  תאריך התחלת האירוע26/05/2019
  שעת התחלה17:00
  שעת סיום18:30
  עבור לתוכן העמוד