אחוזת ברק אלונים שמשית
  מחלקת יישובים
  דלג על מחלקת יישובים

  מחלקת יישובים

  מנהלת: לילך כהני

  מזכירה: סנדרה חסון

  טלפון מזכירות: 04-6520051

  פקס: 04-6520156

  מוקד חירום: 118

  צור קשר - מחלקת

  יישובים

  שעות פעילות המשרד: 8:00-16:00

  רכזי קהילה ביישובים

  רקע

   

  המציאות החברתית קהילתית ביישובי המועצה האזורית עמק יזרעאל לאור הצמיחה הדמוגרפית הינה דינאמית ומשתנה. בהתאם נדרשת התוויה של מענה מקצועי הולם.

  מתן השירותים הקהילתיים, הפיתוח הקהילתי, יצירת הזהות ותחושת השייכות, מטופלים ברמה המקומית יישובית.

   

  אנו עדים לצרכים רבים אשר להם נדרשים היום מענים איכותיים חדשניים וייחודיים.

  • חיבור בין האוכלוסייה החדשה עם האוכלוסייה הוותיקה.

  • שמירת המסורת היישובית והנצחת דור המייסדים.

  • צרכים קהילתיים רבים ומגוונים שלהם יש לתת מענה רחב.

  • מתן חיזוק לוועדות היישוביות והרצון לשלב בוועדות כוחות חדשים.

  • צורך לתאם בין בעלי תפקידים ותכניות שונות המופעלות ביישוב.

  • הצורך לחזק את פעילות הנוער בתכנים משמעותיים נוספים.

  • צורך בחיזוק הפעילות התרבותית ביישובים.

  • צורך ליצור ולחזק את תחושת השייכות והגאווה המקומית.

  • צורך לחזק את הרישות החברתי, התמיכה והחיבורים בין האנשים ביישוב כדי לתת מענה לצרכים שונים.

   

  לאור צרכים אלה, מתפתח היום ביישובים בהובלת המועצה ובסיוע במימון ,תפקיד של רכז קהילתי לצד מנהל היישוב שהוא הכתובת לכל הנושאים החברתיים.

   

  הרכז אחראי על תחומים חברתיים (חינוך, תרבות, קליטה, רווחה ועוד...) יוזם פרויקטים קהילתיים, מקים ומלווה וועדות חברתיות ביישוב על פי הצורך.

  בנוסף על פעילותו השוטפת, יעסוק הרכז בפיתוח ממדים קהילתיים אשר יש להם פוטנציאל להתפתחות. (רשתות תמיכה, רוחניות, דמות היישוב.)

   

  תפקיד הרכז הינו תפקיד מנהיגותי בקהילה האמון על חיזוק החוסן הקהילתי ומהווה כתובת מקצועית עם כל בעלי התפקיד ביישוב (מדריך נוער, רכז חוגים, רכזת גנים...) ויודע לסנכרן בין הפעילויות השונות.

  הרכז הוא דמות משמעותית כלפי פנים וחוץ לענייני חברה וקהילה ביישוב ומשתנה מיישוב ליישוב בהתאם לצרכים.

   

  תפקידו של הרכז לעבוד בשיתוף פעולה מול המחלקות החברתיות במועצה, לשאוב את הפרויקטים והתכניות שיש להן להציע ולשווקם לתושבים על פי הצרכים.

    

  האמרה כי "האדם עושה את התפקיד" מקבלת כאן משמעות רבה עקב רב מימדיותו של התפקיד. (מתוך המדור לעבודה קהילתית מועצה אזורית בבנימין)

    

  תפקיד רכז הקהילה ואופי העבודה

  רכז/ת הקהילה היינו/ה הגורם המקצועי בתחום החברתי-קהילתי ביישוב.

  עליו/ה לעבוד בשיתוף פעולה עם גורמי הפנים (תושבים, וועדות, וועד ובעלי תפקידים) וגורמי החוץ הרלוונטיים (מועצה וכו').

  כל יישוב על פי גודלו וצרכיו המיוחדים מתאים את הגדרת התפקיד המתאימה של ה"כתובת החברתית".

  היישוב יכול להחליט על תחומים מסוימים האם יהיו בתחומי אחריות של הרכזת או לא, להוסיף עובדים לתחום החברתי, לפצל את התחומים וכו' כל זאת בהחלטה משותפת של היישוב (וועד, מזכיר) עם מדור קהילה.

   

  אופן עבודת הרכז

  • היכרות עומק עם הקהילה - מיפוי צרכים- באופן יזום ומיוחד אחת לתקופה ובשוטף לפי הצורך. (אמצעים: סקר, שאלון, חוגי בית, קבוצות מיקוד, וועדת חברה/צוות היגוי, שיחות עם תושבים, בעלי תפקידים וועד ). מחויב בכניסה לתפקיד.
  • כתיבת תכנית עבודה חברתית קהילתית - כוללת על פי מיפוי האוכלוסייה והצרכים ביישוב (חלוקה גיאוגרפית, שכונות, צעירים, עולים חדשים, 60+ וכד') ובהתאם גיוס, ניהול ועמידה ביעדי התקציב בשיתוף המזכיר ומזכירות היישוב. יכולת לגייס משאבים נוספים לפי הצורך לטובת התוכנית.
  • גיוס ושיתוף תושבים - רתימת תושבים על פי כישוריהם ויכולותיהם לקידום נושאים ביישוב.
  • עבודה מקצועית מול מתנדבים/פעילים - טיפוח שימור והכשרת פעילים ומתנדבים לעבודה החברתית ביישוב. כמו כן, תגמולם והערכתם בקהילה.
  • עידוד יוזמות בקרב תושבים - יכולת למנף מיזמים ורעיונות חברתיים המוצעים ע"י התושבים ויכולת גיוס ורתימת אנשים להובלת הרעיון.
  • עבודה מערכתית - קשר עם הגורמים הרלוונטיים והמשמעותיים ביישוב ומחוצה לו: מזכיר היישוב ועובדי המשרד, וועד/מזכירות (השתתפות בדיונים רלוונטיים חברתיים ואחרים), קשר הדוק עם מחלקות המועצה: מדור קהילה מחלקת תרבות, עו"ס, חטיבה להתיישבות, תכניות ופרויקטים(גורמים רלוונטיים  לפי תחומי האחריות שייקבעו).
  • ניהול - אחריות מקצועית וליווי בעלי תפקידים אחרים ביישוב (לפי הגדרת היישוב) כמו: מד"ב, ראשי ועדות, רכזת גנים ספרייה וכד'

  תחומי אחריות ועבודה

  • ייזום וליווי פרויקטים ותהליכים מיוחדים ביישוב לפי מיפוי צרכים בשיתוף גורמים מקצועיים חיצוניים ואחרים, כגון: בניית הסכמות ביישוב, גישור קהילתי, קליטת עלייה, בניית חזון יישובי וכו'.
  • שירותים קהילתיים- אחריות, פיתוח, שדרוג והקמה (לפי הגדרה וצרכים). שירותים כגון: ספרייה, מתנ"ס/ית, מרכז הפעלה/משחקייה, צהרון, מועדונית, מועדון 60+/מועדון קשישים,
  • חוגים בדיקת צרכים גם לפי קבוצות גיל שונות, החלטה אסטרטגית על אופי תכנית החוגים ביישוב (מעגלים, תכנית חלקית, רחבה וכו'), קביעה וסגירת תוכנית החוגים היישובית, שיווק ופרסום התוכנית, הרשמה והרצת החוגים בפועל בעיקר בתחילת השנה ולאורכה לפי הצורך.
  • תרבות שימוש בתרבות ככלי קהילתי למענים וצרכים קהילתיים ביישוב (מענה לתתי קבוצות, חיזוק קשרים, גיבוש וכו'). אחריות על קיום אירועים בשוטף, בדגש על חגים ומועדים לכלל האוכלוסייה (מבוגרים וילדים).
  • קליטה וקליטת פנים- (דורש הגדרה יישובית על תחום האחריות, גם במקרה של רכז קליטה יישובי וכו').
   1. קביעת מדיניות קליטה ביישוב ומעקב אחר מימוש המדיניות שנקבעה, בשיתוף וועדת קליטה, מזכירות היישוב וכו'.
   2. קשר עם גורמים רלוונטיים בישוב ומחוצה לו: וועדת הכרות יישובית, וועדת קבלה אזורית.
  • 3. אחריות על מערך קליטת הפנים, הקמת וועדה וגיוס פעילים לפי הצורך. לדאוג לקשר עם המשפחות החדשות ולמערך קליטת הפנים ע"י ליווי ומעקב אחר פעילות הוועדה, בירור צרכים בקרב משפחות חדשות. חיפוש אחר רעיונות הולמים לקליטה טובה של משפחות ביישוב.
  • רווחה קשר עם העו"ס היישובית להעברת מידע כללי ופרטני לפי הצורך.
   1.סיוע למשפחות: חיבור לוועדת רווחה יישובית, גמ"חים וארגוני צדקה, גיוס מתנדבים בתחום לפי הצורך, הנחות באירועים ופעילות ביישובים.
   2. מתן מענה יישובי-קהילתי לצרכים בתחום הרווחה (שיתוף 'פעמונים', הרצאות, סדנאות וחוגי הורים, פיתוח שירותים כמו מועדונית, צהרון, אם לאם, קרן צדקה יישובית וכו').
  • חינוך עבודה מול גורמים שונים בתחום החינוך ביישוב ומחוצה לו לקידום רווחת התושבים בקבלת מענה ושירותים בתחום החינוך. ביישוב: מנהלת מעון, גני ילדים, תלמוד תורה, בית ספר, וועדת חינוך וכו'. ומחוצה לו: מחלקות המועצה הרלוונטיות, בעלי תפקידים רלוונטיים וכו'.
  • נוער ליווי עבודת רכז/ת הנוער והקומונרים/רכזי תנועת נוער. סיוע בהקמת וועדת נוער-מנהיגות חינוכית משמעותית ביישוב. בשיתוף עם רכז/ת הנוער, בדיקת צרכים בנושא וקביעת תוכנית לחיזוק הקשר בין נוער וקהילה, פיתוח תכניות ביישוב כגון: פרויקט התנדבות נוער, חיבור הנוער לתהליכים יישוביים וכו'. בדיקת צרכים בקרב הורי מתבגרים ומענה בהתאם.
  • צח"י- אחריות על צוות חירום יישובי. קשר עם היו"ר לפי הצורך, ריענון, הכשרה וכו' חיבור לגורמים רלוונטיים במועצה.

    (מתוך חומר שהופק ע"י המדור לעבודה קהילתית מועצה אזורית בבנימין)

   

  היקף המשרה, דרישות התפקיד וליווי מקצועי לרכז הקהילה

  היקף משרה - בגלל השונות הגדולה בין היישובים בשל גודלם וצרכיהם החברתיים קהילתיים, קיים קושי לתת המלצה גורפת להיקף משרה. על פי רב, הצורך עומד על היקף הנע בין 1/2 משרה למשרה מלאה. כמו כן סביר להעסיק יותר מבעל תפקיד אחד בתחום החברתי ולערוך חלוקה מושכלת של העבודה ביניהם על מנת לתת מענה רחב ומעמיק לצרכים החברתיים ביישוב.

   

  דגשים בדרישות התפקיד - מאחר ותפקיד הרכז דורש תכונות רבות ומגוונות, רצוי לגלות גמישות רבה באיתור המועמד תוך שימת לב למספר דגשים:

  • לימודים אקדמיים בתחומי עבודה קהילתית, יעוץ ארגוני, מדעי ההתנהגות וכו'
  • ניסיון מוכח בתפקידים קהילתיים ובהובלת תהליכים חברתיים
  • ידע וכישורים בתחומי הנחייה, יעוץ, בינוי ופיתוח קהילתי
  • הכרות וניסיון בעבודה עם המערכת היישובית
  • בעל/ת תפיסה קהילתית וראיה מערכתית
  • יכולת ניהול תקציב
  • תקשורת טובה עם אנשים ומוסדות
  • יכולת ניהול והובלת צוות
  • מוטיבציה ונכונות לעבודה בשעות רבות ובלתי שגרתיות
  • רישיון נהיגה – חובה!

  ליווי מקצועי - מחלקת יישובים מובילה את התחום החברתי קהילתי .הרכזים מלווים באופן שוטף גם ברמה האישית וגם כקבוצה לומדת ומעבירת ידע. המחלקה משמשת כתובת לייעוץ, חשיבה והכוונה.

  נשמח לעמוד לרשותכם.

    

  פרויקטים בהובלת המועצה האזורית עמק יזרעאל

   

  מחלקת הרווחה באמצעות העו"ס היישובי

  • סדנאות להורים לפיתוח הורות מיטבית
  • סדנאות 'על-מה' לנערות
  • משחקייה לפיתוח קשר מיטבי בין הורה לפעוט
  • הכשרת צוות צח"י רווחה
  • ליווי והקמת מערכי רווחה וחברה
  • פרויקטים ליולדות
  • בנק זמן קהילתי
  • מד"ב לכל
  • נוער נגיש- שילוב ילדים עם צרכים מיוחדים בקהילה
  • ביטחון אישי בגיל השלישי
  • העשרה למועדוני ותיקים
  • סדנא בנושא הבן הממשיך במושבים
  • יום המעשים הטובים

  מחלקת נוער (באמצעות המד"ב היישובי)

  • פעילויות נוער קהילתיות בישובים.
  • סיירת הורים
  • פרויקט מחצלות – בשיתוף עיר ללא אלימות
  • שביל יזרעאל

  קידום אורח חיים פעיל ובריא

  • קידום בריאות ביישוב
  • כדור רשת נשים

  עמותת ותיקי העמק

  • העשרה למועדוני ותיקים
  • פרויקט הליכה נורדית ביישובי המועצה
  • סרט וארוחת בוקר – יום שישי אחת לחודשיים.

  אגף אכו"ס ותברואה

  • גינה קהילתית
  • הרצאות וסדנאות בנושאי איכות הסביבה.
  • פעילויות לילדים בנושא מחזור ושמירה על הסביבה.
  • עזרה בהפקת ימים ירוקים ביישוב.

   פרויקטים בהובלת היישובים

  • אחוזת ברק: מירוץ הלפיד בחנוכה, צעדת הטורמוסים
  • אלון הגליל: ערב נשים, קבלות שבת, "מיד ליד"-הפעלת חנות יד שנייה בתרומה לקהילה
  • אלוני אבא: טיול אופניים יישובי, יום משחקי ילדות – משחקים של פעם הורים וילדים
  • אלונים: פעילויות חברתיות במסגרת שנת בר מצווה
  • בית לחם הגלילית: יום ניווט יישובי , מועדון שישי קפה
  • בית שערים: אשכול סמדר – לומדים בחברותא – תרבות יהודית
  • בלפוריה: הפעלה חברתית למועדון הוותיקים
  • גבעת אלה: מה הסיפור שלך? – בית פתוח והרצאות
  • גבת: בסוד היחד – פעילות לאוכלוסייה המבוגרת
  • גזית: הארון של החברה שלי, קבוצת מנהיגות עתידית
  • גניגר: יוזמת מעגלים – יצירת מרחב לשיח ציבורי קהילתי
  • גניגר ועין דור: גרעין צבר – קליטת משפחות עולים ביישוב
  • דברת: משחקפה – משחקי קופסה הורים וילדים
  • הסוללים: קבוצות מניפה לרישות בין בעלי העסקים קטנים ביישוב, פעילות קהילתית יישובית לחיסכון משותף לקראת מסע לפולין
  • הושעיה: פריצת שביל סובב הושעיה, העלאת אופרת ברונידבר – ללימוד נושא השואה.
  • היוגב: שילוט מבנים ואתרים מימי ראשית ההתיישבות, הפקת תמונה משותפת של דור המייסדים, שיקום מעיין עד עד.
  • הרדוף: יוזמת אימהות – תמיכה באימהות בתקופה שלאחר הלידה
  • חנתון: טריאתלון לילדי חנתון
  • יפעת: מטיילים ביחד, ראש חודש כמפגש קבוע לנשים
  • כפר גדעון: קידום בריאות האישה
  • כפר תקוה: קבוצת מורשת – תיעוד היסטוריית הכפר
  • כפר החורש: צעדת כפר החורש
  • כפר יהושע: גן איריס – פעילות קהילתית בגן הבוטני, תערוכת כלים ראשונים – הקמת פרוייקט תצוגת כלים חקלאיים
  • מזרע: טיול קיבוץ, הפקת מופע בהשקה מקומית
  • מנשייה זבדה + סוואעד חמירה: פעילות חורף
  • מרחביה קיבוץ: חודש מעשים טובים בקהילה
  • מרחביה מושב: ספר בישול עם סיפורים ומתכונים
  • נהלל: המשחקייה – פעילות תרבותית חינוכית לגיל הרך, כולנו במעגל אחד – שיח משותף לבני נוער, בוקר טוב – מפגש חברתי תרבותי ואנושי
  • עדי: קדירה לכל יולדת
  • רמת דוד: כתיבת חזון יישובי
  • ציפורי: צעדה יישובית, שבת אחים – מפגשים לקרוב לבבות.
  • שדה יעקב: מפגשי רחובות – שיח קהילתי, שוק צדקה.
  • שמשית: יום כיפור בקהילה- מפגש קהילתי סביב סוגיות אישיות, סקר אינטרנטי שנתי לבדיקת שביעות רצון התושבים
  • שריד: קבלת שבת יישובית
  • תל עדשים: חגיגות 100 ליישוב, ניווט לזכר הנופלים.
  • תמרת: כינון קוד קהילתי – הסדרת תחומי אורחות החיים ביישוב
  • עין דור/ גזית/ חנתון/ דברת/ גניגר/ מחנה יהודית/ רמת דוד/כפר ברוך: יצירת גינה קהילתית שתהווה מקום מפגש ועבודה משותפת

  לחוברת בנושא - לחץ כאן

  עבור לתוכן העמוד