המלצות המועצה בנושא נגיף הקורונה

בהמשך להנחיות משרד הבריאות
5/05/2020 עודכן בתאריך

חדר מצב במוקד המועצה, למתן מענה לתושבים וליישובים, פעיל 24 שעות, בטל': 04-6520100.

פעילות חדר המצב, כוללת גם מענה בשיתוף אגף קהילה ורווחה והשירות הפסיכולוגי, לטובת תושבים החשים מצוקה או חרדה.

בהמשך לאישור תקנות לשעת חירום מיום 20.03.2020 על ידי הממשלה אנו מעדכנים בהנחיות ובעדכונים חדשים, על פי מידע המתקבל והערכות המצב המתבצעות במועצה.

 

הממשלה אישרה שורת הקלות נוספות בתקנות לשעת חירום' אשר יאפשרו את המשך חזרת המשק לפעילות בצל הקורונה. התקנות מבטלות את מגבלת היציאה מהבית מלבד אל המקומות והפעילויות שנאסרו בתקנות.

להלן עיקרי תקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש) (הגבלת פעילות)

- החל מהיום, הותרה פתיחת פעילויות ועסקים נוספים ובכלל זה: ספריות, כל סוגי הטיפולים (שאינם רפואיים) בגוף האדם, רפואה משלימה, מלונות וצימרים, שמורות טבע, אתרי מורשת וגנים לאומיים, גני חיות וספארי. כמו כן, הותרה הפעלת בריכות שחייה עבור ספורטאים תחרותיים ובריכות טיפוליות.

- נקבע כי מועד הפעלת הקניונים, השווקים וחדרי הכושר יהיה ביום ה׳ 7 במאי 2020.

- מפעיל קניון יחויב בעמידה בכללים לשם שמירה על בריאות הציבור ויחתום על כך באמצעות טופס מקוון המצוי באתר משרד הכלכלה, שיועבר להמשך טיפולה של הרשות המקומית. במסגרת הכללים, ימונה עובד שיהיה אחראי לביצוע הפעולות לשם שמירה על בריאות הציבור בקניון. יעשה ויסות של כניסת האנשים לקניון, לרבות עובדי הקניון, כך שבכל עת לא ישהו אנשים בקניון ביחס של יותר מאדם אחד לכל 20 מ"ר. יוצב שלט לעניין מספר השוהים המותר במקום. תיעשה הקפדה על שמירת מרחק של 2 מטרים בין האנשים בקניון, לרבות בתורים. יסומנו מקומות מיועדים לממתינים בתור וכן שלטים, בנושא שמירת מרחק. מפעיל קניון יקפיד, ככל הניתן, שלא יהיו במעלית יותר מ-2 אנשים. תיעשה הקפדה על שמירת כללי היגיינה לרבות חיטוי משטחים. בשטחי הקניון יוצבו מתקנים עם חומר לחיטוי ידיים במקומות נגישים וזמינים. לא תתאפשר ישיבה לצורך אכילה בשטח הקניון.

- תותר פתיחה של שוק קמעונאי, לאחר אישור ראש הרשות המקומית ובכפוף לתנאים הבאים: הרשות המקומית תווסת את כניסת האנשים לשוק, לרבות העובדים ובעלי העסקים, כך שבכל עת לא ישהו אנשים באזור הפתוח לציבור ביחס של יותר מאדם אחד לכל 20 מ"ר. הרשות המקומית תקבע ותיישם מנגנון להגבלת מספר השוהים בשוק, וכן תציב שלט לעניין מספר השוהים המותר במקום. הרשות המקומית תקפיד ככל האפשר, על שמירת מרחק של 2 מטרים לפחות בין אנשים בשוק רבות בתורים וזאת לשם מניעת צפיפות. יסומנו מקומות המיועדים לתור ויוצב שלט לעניין שמירה על מרחק. תיעשה הקפדה על כללי היגיינה וחיטוי משטחים. בשטחי השוק יוצבו מתקנים עם חומר לחיטוי ידיים. הרשות המקומית לא תאפשר ישיבה לצורך אכילה של מבקרים בשטח השוק ולא תאפשר כניסת אנשים, שאינם עוטים מסיכה, לשוק. 

- מפעיל ספרייה יחויב בתנאים נוספים הכוללים הצבת מחיצה בדלפק ההשאלה למניעת רסס, והפרדת ספרים שהוחזרו לספרייה, במשך 3 ימים.

- בנוסף, נקבע לגבי חנויות או עסקים לטיפולים לא רפואיים כי המפעיל רשאי להכניס מספר לקוחות ביחס של אדם על כל 15 מ"ר משטח המקום הפתוח ללקוחות, או יחס של 2 אנשים לכל קופה לפי הגבוה מביניהם.

- עוד נקבע כי על אף איסור ההגעה לחוף הרחצה, יותר מעבר בחוף לצורך פעילות ספורט ימית.

- בוטלה המגבלה על תפילה במרחק של 500 מטרים ממקום המגורים\עבודה (נותרת הגבלה ל- 19 אנשים בשעת תפילה במקום פתוח).

- יותר קיום ברית מילה בהשתתפות עד 19 אנשים (במקום 10).

- במקום ציבורי ובמקום עבודה, נקבע כי בבניין של מעל 5 קומות תתאפשר שהייה של חצי מהתפוסה המירבית המותרת במעלית (אפשרות לשהייה של מעבר ל-2 אנשים במעלית).

- נקבע שטיפול נפשי יותר לקיום גם ללא מסיכה, ובלבד שיישמר מרחק של 3 מטרים בין המטפל למטופל.

- הפעלת מקוואות - נקבע כי לצד המגבלות הקיימות עד כה (במקווה גברים עד 3 אנשים ובמקווה נשים תוך תיאום הגעה מראש) יהיה נוכח אחראי מטעם המפעיל לצורך קיום הוראות התקנה.

- בכל הנוגע למגבלות ביישובים שמרבית תושביהם מוסלמים, הוארכה הוראת השעה עד ליום א׳, 10 במאי, 2020 כך שלא תותר פתיחת חנויות ועסקים בין השעות 19:30 ל- 3:00.

תוקפן של תקנות אלו עד ליום ב׳ 18 במאי 2020.

 

תקנות שעת חירום (אזור מוגבל):

הממשלה אישרה הארכה של תקנות שעת חירום (אזור מוגבל) עד יום ג׳ 2 ביוני 2020. במסגרת ההארכה תוכל ועדת השרים שהוקמה לצורך העניין להכריז על ישובים או על חלקים מהם, שבהם אירעה התפרצות של נגיף הקורונה, כ״אזור מוגבל״.

הארכת תוקף הסמכת שירות הביטחון הכללי לסייע במאמץ הלאומי לצמצום התפשטות נגיף הקורונה וקידום הליך חקיקה:

הממשלה החליטה על הארכת תוקף הסמכת שירות הביטחון הכללי לסיוע במאמץ הלאומי לצמצום התפשטות נגיף הקורונה עד ליום ג׳ 16 ביוני 2020 או עד להשלמת הליך החקיקה וכניסתו לתוקף. ההחלטה תובא לאישור ועחו"ב.

משרד הבריאות קורא לציבור להמשיך ולהשמע להנחיות בדבר ריחוק פיזי, עטיית מסיכות ושמירה על היגיינה, לשם הבטחת בריאות הציבור והמשך המאבק המשותף בהתפשטות נגיף הקורונה.

 

עד כאן עדכונים אחרונים 

 *********************

חשוב לנו להזכירכם:

חדר המצב במוקד המועצה, ממשיך לפעול במתכונת של 24 שעות, למתן מענה לתושבים וליישובים במגוון נושאים, במספר:04-6520100.

המועצה מציעה לכם בתקופה זו, שירותי טיפול רגשי:

1. קו חם 24/7 דרך מוקד המועצה - פסיכולוגים ועובדים סוציאליים נותנים מענה.

2. שירות לכלל האוכלוסייה - ניתן לפנות סביב מצבי לחץ ודחק, לקבלת טיפול רגשי מרחוק (טלפון, סקייפ, זום). 2 פגישות ראשונות ללא עלות! המשך טיפול כרוך בתשלום מסובסד. אורך פגישה 30 דקות. בטלפון 04-6520066 או דרך מוקד המועצה.

3. שירות למשפחות עם ילדים - הפסיכולוגים של המועצה זמינים עבורכם לכל התייעצות בטלפון 04-6520063 או דרך מוקד המועצה

 

אתר פיקוד העורף עם כל החומרים הרלוונטיים למשבר הקורונה: https://info.oref.org.il

 

סרטוני הסברה בערבית: https://www.maoz-il.org/coronainarabic

 

אפליקציית המגן
אפליקציה המאפשרת לדעת אם שהיתם בקרבת חולי קורונה. האפליקציה בטוחה לשימוש ומצליבה בין היסטוריית המיקום של המכשיר שלך, לבין נתוני מיקום החולים המעודכנים של משרד הבריאות. להורדה: https://bit.ly/39qaCjp

 טלפונים חשובים
* מוקד קול הבריאות: 5400*
* מוקד מד"א: 101
* חמ"ל הבריאות הלאומי: 03-6932323 פעיל בכל שעות היממה
* כתובת אתר משרד החינוך: פורטל משרד החינוך להורים, מוסדות חינוך ורשויות https://edu.gov.il/owlheb/Pages/default.aspx

מענה לשאלות בנושא קורונה ובידודי בית, ניתן גם על ידי מוקדי כלל קופות החולים
מכבי: 3555*
מאוחדת: 3833*
כללית: 2700*
לאומית: 1-700-507-507
 

משרד התעסוקה
המשרד פתח קורסים חינמיים אונליין, למשל קורס אקסל, אקסל למתקדמים, אנגלית עסקית, תוכנות אופיס, שפות, קידום אתרים ועוד.
לינק להצטרפות בחינם: https://bit.ly/2UgfXFu

מרכז המועצות האזוריות הקים פורטל ייעודי לעסקים מקומיים
הפורטל יאפשר לכל העסקים בארץ להירשם ובכך להנגיש שירותים ללקוחות רלוונטיים ברמת הרשות המקומית. העסקים שנרשמים לאתר עוברים מיפוי על פי ענף העיסוק שלהם, ובמקביל תושבים יוכלו להיכנס ולבחור את תחום העסק והשירותים הרצויים ברשות שלהם. בדרך זו, נקדם עסקים מקומיים שעדיין פועלים בתקופה מאתגרת זו.
כתובת האתר:https://business.masham.org.il/

תשלום ארנונה
בעקבות הנחיות הממשלה שפורסמו אמש במהדורת החדשות בנוגע לפטור מארנונה, ברצוננו לעדכן כי כרגע מדובר בהצהרה בלבד. עדיין לא ברור מי העסקים אשר נכללים בפטור ומהם הקריטריונים לקבלתו. המועצה ממתינה לקבלת הכללים הכתובים, שלבטח יפורסמו בימים הקרובים ובכל מקרה, המועצה תפעל בהתאם לכללים שיפורסמו. נציין כי המועצה דחתה את התשלומים לעסקים שביקשו זאת, עד לתאריך 01.05.2020 ובמידת הצורך
הם יבוטלו, בהתאם להנחיות. פרטים בנוגע לתשלומי הארנונה, באתר המועצה: https://www.emekyizrael.org.il/?CategoryID=187&ArticleID=5850
בשאלות נוספות, כל בעל עסק מוזמן ליצור קשר עם מינהל ההכנסות בטלפון 04-6520600.

משרד הכלכלה
המשרד מעדכן כל העת בתשובות לשאלות נפוצות והנחיות להתמודדות של עסקים קטנים ובינוניים עם התפרצות הנגיף:
https://www.sba.org.il/hb/PolicyAndInformation/Pages/news/ns11.aspx

עסקים קטנים
שבאפשרותם לבצע משלוחים, מוזמנים להירשם בקישור: https://forms.gle/QGcH154P3zbSKiAR6
אנו נפרסם את הרשימה באתר המועצה ובערוצי הפרסום של מעברים בעמק כך נחשוף את העסקים

 

הכללים המרכזיים של "התו הסגול" למעסיקים:
כל עסק ימנה ממונה קורונה מטעמו; שמירה על כללי היגיינה; איסור התקהלות בפינת הקפה ובמטבחונים; אכילה בחדרו של העובד ככל האפשר; שמירה על מרחק 2 מטר בין אדם לאדם; בדיקת חום בכניסה; שיבוץ באותה קבוצת הסעה ואותה משמרת, ככל האפשר; בחדר שגודלו עד 20 מ״ר - יוכלו לשהות שני עובדים, או מספר גדול יותר של עובדים אם בין עובד לעובד ישנה מחיצה שתמנע העברת רסס; בחדר שגודלו מעל 20 מ"ר- עד 5 עובדים או מספר גדול יותר של עובדים אם בין עובד לעובד ישנה מחיצה; קיום פגישות ודיונים יתאפשר עד 8 עובדים בחדר.

· ככל שאחד מן העובדים נדבק בנגיף הקורונה במקום העבודה, ייסגר מקום העבודה כולו או חלקו לתקופה שתסתיים לכל המאוחר עם סיום החקירה האפידמיולוגית על ידי משרד הבריאות.

· נוסף על האמור מומלץ כי אדם עם מחלות רקע ימנע מהגעה פיסית למקום העבודה.

· עמידת העסק בכללי ה״תו הסגול״ תהיה באמצעות רגולציה עצמית. ככל שהעסק עומד בכללים שנקבעו הוא יוכל לחזור לפעילות באופן מיידי ללא צורך בקבלת אישור. הפרה של הכללים כרוכה בעבירה פלילית וחזרה למגבלות הקודמות.

תוקפן של תקנות שעת חירום (הגבלת מספר העובדים במקום העבודה לשם צמצום התפשטות נגיף הקורונה) יוארך עד ליום ו׳ ה-30 באפריל 2020.

תקנות שעת חירום (הגבלת פעילות- תיקון):

· אושרה פתיחת מספר ענפי מסחר ושירותים, בכפוף להתחייבות לעמידה בתנאים הבאים (״התו הסגול״ למסחר): הצהרת בריאות ומדידת חום לנכנסים, סימון מרחק של 2 מטרים בין הלקוחות בקופה, מחיצה פיסית בין המוכר לקונה, עבודה במשמרות קבועות, שמירה על היגיינה וחיטוי באופן תדיר, הגבלה של מספר הנכנסים לחנות כך שלא יהיו יותר מ-2 לקוחות בו זמנית בחנות או 2 לקוחות לכל קופה רושמת פעילה, בחנות שגודלה מעל 100 מ״ר יוכלו לשהות 4 אנשים לכל קופה רושמת פעילה.

 

שמירה על ההנחיות ושותפות הציבור תאפשר לכולנו להמשיך ולבלום את נגיף הקורונה בישראל ובכך לקדם הקלות נוספות בעתיד הקרוב בהתאם לירידה בהיקף התחלואה.

 

הנחיות לחולה מבודד השוהה בביתו
חולה מאומת שנמצא בביתו באישור רופא, חלות עליו ועל משפחתו כל ההנחיות החלות על חולה מבודד. להלן קישור להנחיות משרד הבריאות:
https://govextra.gov.il/ministry-of-health/corona/corona-virus#home

דגשים בנושא פינוי הפח של חולים בבידוד
על חולים בבידוד בית להשליך מוצרים חד פעמיים כגון כפפות, ממחטות אף, מסכות וכל פסולת אחרת, לתוך שקית ייעודית בחדר הבידוד. יש לסגור היטב את השקית לפני הפינוי לפח האשפה.
האשפה תוצא מהבתים בשקית כפולה (תמולא עד 75% מהתכולה ותיקשר) לפח הקבוע. פינוי האשפה מבוצע על ידי המועצה, בהתאם להנחיות המיגון.

קידום כלכלה מקומית
כל המידע בנושא, רוכז לעמוד אחד באתר המועצה: http://www.emekyizrael.org.il/?CategoryID=198&ArticleID=5889&dbsAuthToken=.

סיוע לתלמידים על ידי סטודנטים תושבי המועצה

נוכח המצב והקושי הכרוך בלמידה מרחוק, סטודנטים מרחבי המועצה מעוניינים לנסות לסייע לתלמידים שלומדים מהבית. מצורפת פנייה להורי תלמידים בבתי הספר היסודיים והעל יסודיים, למלא את הטופס המקוון. אנו נחבר בין סטודנטים מהעמק בעלי ידע בתחום הרלוונטי, לבין התלמידים, כדי לקבוע שיעור לילדכם בזום ולנסות לסייע באופן מקוון.

הרשמה כאן: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSePGGpPy-WyUcLM5GIoAkCcTe_FxclxxTsSK_rz8PpKBCyCEQ/viewform

 

המלצות לחיטוי כנגד נגיף הקורונה
על מנת לחדד את ההמלצות המקצועיות לגבי חיטוי יעיל נגד נגיף הקורונה, חשוב להדגיש:
עיקר ההדבקה מנגיף הקורונה הוא ממגע ישיר (קרבה בין אנשים) והדבקה מרסס נשימתי. ווירוס עלול לשרוד על משטחים שונים, ממספר שעות עד מספר ימים. לנגיף יש מעטפת רגישה לחומרי חיטוי.

במקומות ציבוריים בשטח פתוח, כגון מתקני שעשועים, ספסלים, תחנות אוטובוס ברחוב, מתקני ספורט בשטח פתוח ומדרכות, הסיכוי להידבקות ממשטח הנו מזערי ולכן, אין צורך בביצוע חיטוי כולל באמצעות מטוסי ריסוס או ערפול ביישובים. במקום ציבורי סגור, מומלץ לבצע חיטוי על משטחים בהם נוגעים בתדירות גבוהה (ידיות, כפתורים ומתגים, מקלדות, מסכי מגע, מעקות, שולחנות ומשטחי עבודה) עם חומר חיטוי על בסיס אלכוהול בריכוז של % 70 לפחות או באמצעות תמיסת כלור בריכוז 1.0% hypochlorite sodium, עד לייבוש המשטחים (למשל הכנת תמיסה המורכבת מ 40- מ"ל אקונומיקה ו- 1 ליטר מים). החיטוי יתבצע על משטחים ולא ערפול בחלל, באמצעות "פוגר".
החיטוי אפקטיבי יותר על משטחים נקיים. משמעות הדבר היא כי יש לנקות תחילה את המשטח המיועד לחיטוי ורק לאחר מכן לחטא. מומלץ להציב מתקנים לחיטוי ידיים במקומות נגישים ונראים לעין.
רווחה וותיקים
בכל יום, מתבצעים טלפונים לבדיקת צרכים בקרב ותיקים ובעלי צרכים מיוחדים במועצה.
מוקד 8840* לפניות אזרחים ותיקים של המשרד לשוויון חברתי פועל במתכונת חירום.
נציגי המוקד ערוכים לקבל פניות אזרחים ותיקים (ובני משפחותיהם) ויסייעו במתן מידע ותשובות. תושבים ותיקים מוזמנים לפנות בנושאי בדידות, מענה פסיכו-סוציאלי, הכוונה, מענה קהילתי וחברתי וניהול בסיסי של שגרת יום.
שעות פעילות המוקד: ימים א' -ה': 8:00 – 21:00, יום ו': 8:00 – 12:00.

ביטחון

מתבצע סיור פקחים בשוטף, ישוב שמבקש תגבור מתבקש לפנות למוקד או ישירות למשה אלקנה, מנהל מחלקת ביטחון במועצה.
 

שירות וטרינרי

אנו מזכירים שוב כי חיסוני הכלבים הושעו לעת הזו. נודיע על החלטות עתידיות בהמשך, בהתאם להנחיות משרד הבריאות.

תושבים אשר שילמו מבעוד מועד את אגרות החיסון באתר המועצה, זכותם תישמר ותשמש לחיסון העתידי.

על פי דיווח ה- OIE) World Organization for Animal Health) וה- WHO)  World Health Organization)  ועמדת השירותים הווטרינריים במשרד החקלאות, לא קיימת הוכחה כי חיות המחמד עלולות להפיץ את נגיף הקורונה. כמו כן, לא קיימים דיווחים על חיות מחמד שחלו בנגיף ה COVID-19 ואין כל עדות לכך שיש להם תפקיד אפידמיולוגי משמעותי בהפצת המחלה לאדם. לכן, אין הצדקה בנקיטת אמצעים כנגד חיות המחמד, דבר העלול לפגוע ברווחתם. עם זאת, בהתאם לעמדות הגופים הבינלאומיים, בעלי חיים ובני אדם יכולים לחלות במצבים מסוימים באותן מחלות (מחלות זואונוטיות) וכיוון שאין מספיק מידע אודות ה COVID-19, מומלץ כי חולים אשר נגועים בנגיף באופן מאומת, ימנעו ממגע עם חיות המחמד או חיות אחרות (כפי שנהוג עם בני אדם) עד שייאסף מידע נוסף אודות הנגיף.

באופן כללי וללא קשר לנגיף, יש לנקוט פעולות היגיינה בסיסיות, כגון שטיפת ידיים, לפני ואחרי מגע עם בעלי חיים, עם מזונם ועם ציודם ולהימנע מלנשק את בעלי החיים, או לחלוק מזון באותם כלים.

במידת האפשר, על אנשים חולים ב COVID-19 מאומת להימנע ממגע קרוב עם חיות המחמד. רצוי כי בן בית אחר יטפל בבעל החיים ובלית ברירה, יש לנקוט באמצעי היגיינה נאותים ולעטות מסכה בעת הטיפול בחיות המחמד.

מי שנמצא בבידוד ולא יכול לצאת מביתו לטייל עם חיית המחמד שלו, עליו לדאוג לכך שמישהו יעשה זאת.

 

עדכון רשימות תושבים ביישובים
חשוב, בעיקר בעת הזו, שלכל ישוב יהיה מיפוי אוכלוסייה עדכני של תושביו, כולל דיירים בשכירות. אנו מציעים לכם להעביר קובץ מקוון לעדכון בקרב התושבים, כדי שתהיה לכם היכולת ליצור עמם קשר, ככל שנדרש.

 
פעילות הצרכניות היישוביות
בהתאם להנחיות עסקים למכירת מזון יפעלו בכפוף לשמירה על מרחק של 2 מטרים בין אנשים, ומניעת צפיפות של אנשים, כך שבכל עת לא ישהו בתוך החנות לקוחות ביחס של יותר מ-4 אנשים לכל קופה רושמת פעילה. המלצתנו היא להזמין באופן טלפוני / מקוון משלוח מהצרכנייה.
שערי הכניסה ליישובים
אין אפשרות חוקית לסגור את שערי היישובים במהלך שעות היום. ניתן לסגור אותם במהלך הלילה. הפעילו שיקול דעת בנוגע למתרחש אצלכם ביישוב. אנו מדגישים כי ניתן לשאול אנשים בשער הכניסה לשם מה נכנסים ליישוב, עבור מי, ואם אין סיבה לכניסה, לבקש בנימוס שלא להיכנס ליישוב.

מים וביוב

חברת 'יובלי העמק' ממשיכה לתת שירות, כגון פתיחת סתימות ביוב תיקון פיצוצי מים, ביישובים בהם היא אחראית לאספקת המים. בנושאים אלה, יש לפנות למוקד המועצה 04-6520100

 

אירועי תרבות במועצה

בחודשים מרץ ואפריל, לא התקיימו אירועי תרבות אזוריים. חלק מהאירועים נדחו, חלקם בוטלו.

כל הפרטים בדף התרבות, באתר המועצה ומחלקת התרבות תעמוד בקשר עם המנויים ועם הרוכשים לגבי מועדים חדשים לאירועים, ביטולים וזיכויים.

 

בית האמנויות

מוסיקה:  שיעורים פרטניים, חלק מההרכבים צפויים לחזור לפעול בשבוע הבא

בית ספר מנגן: יחזור לעבודה כשהתנאים בבתי הספר יאפשרו זאת.

מחול:  נבנית מערכת חדשה, לפי הנחיות משרד הבריאות.

 

תחבורה

הפעלת קו התחבורה הפרטי באשכולות הצפוני והמזרחי, הושהה כרגע, לאור ההנחיות ממשרד הבריאות באשר להגבלת התחבורה הציבורית.

 

אוכלוסיית הוותיקים

מתקיים מפעל ההזנה לוותיקים ביישובים. שינוע הארוחות ליישובים נערך באמצעות אגף איכות הסביבה. חלוקת המנות מתבצעת על ידי מתנדבות ומתנדבים שגויסו על ידי היישוב. 

פעילות הסב יום: הסב יום לא פועל. גם הפעילות בבריכה הטיפולית בסב יום אינה מתקיימת.

קתדרת עמק יזרעאל: לא מתקיימים לימודים.

 

אנא זכרו; אנו קהילה אחראית. הקושי והחמרת ההנחיות, נועדו בראש ובראשונה לשמור על בריאות כולנו ולעצור את התפשטות נגיף הקורונה בישראל ובעמק בפרט. בעת הזו, נדרשת אחריות והתגייסות נרחבת של כל קהילת עמק יזרעאל, לגלות בגרות ואחריות אישית בביצוע ההנחיות, למען בריאות המשפחות והתושבים.

אם נפעל יחד, על פי הכללים ובכוחות משותפים, נצא מהאתגר הזה, מחוזקים! 

עבור לתוכן העמוד