הנחות הקצאת המגרשים ימשכו כבעבר

על פי החלטת מועצת מקרקעי ישראל טרם פיזור הכנסת, זכאים יישובי המועצה האזורית עמק יזרעאל להנחות אזורי עדיפות לאומית לפי סיווגם (א' או ב')

18/11/2019 עודכן בתאריך

השבוע (13.11) התכנסה מועצת מקרקעי ישראל, כשאחד הנושאים שהיו על סדר יומה הוא שינוי גובה ההנחות וביסוסם על החלטת ממשלה 4302 שמשמעותה העיקריתהגבלת ההנחה בכל יישובי המועצה האזורית עמק יזרעאל ל- 50,000 ₪, כלומר התייקרות מגרש לבנייה בכ- 150,000 ₪.

 

במהלך השבוע האחרון פעל ראש המועצה, אייל בצר, לצד גורמים נוספים, להסרת הגזרה. בסופו של דבר, הלחצים נשאו פרי וההצעה ירדה מסדר יומה של מועצת מקרקעי ישראל.

 

בין הנימוקים הרבים להורדת ההצעה מסדר היום - אי חוקיותה, בשל פיזור הכנסת ותקופת ממשלת המעבר עד לכינון ממשלה חדשה.

משמעותה המעשית של הסרתה מסדר היום - המשך ההנחות כפי שהיו קיימות עד כה, לרבות כל יישובי המועצה האזורית עמק יזרעאל.!

 

לא מדובר בפתרון קבע. עם כינון הממשלה החדשה, ייתכן כי הנושא ישוב לסדר היום. על כן, חשוב לנצל את חלון ההזדמנויות הנוכחי ולא לעכב כל פעולה מול רשות מקרקעי ישראל.

ככל שמתוכננות פעולות של היישובים מול הרשות (כגון, הקצאת קרקע וכיוצא באלה) יש לקדמן במהירות המירבית!

 

 

 

 

 

 

 

עבור לתוכן העמוד