המועצה נאבקת בתוכנית להגדלת תחנת הכוח באלון תבור

2/07/2019 עודכן בתאריך

בדיון שהתקיים בשבוע שעבר ברשות החשמל, במסגרת ועדת העורכים של תמ"א 10 (תוכנית המתאר הארצית לתחנות הכוח ורשת החשמל) הגישה המועצה את התנגדותה להרחבת תחנת הכוח הקיימת באלון תבור, ותבעה לסגור את יחידות היצור הקיימות בה, הפועלות על סולר בלבד.

 

אתר חברת החשמל באלון תבור נמצא כיום בשני תהליכים מקבילים ובלתי תלויים:

1. משרד האנרגיה הורה להכין תוכנית להוספת שתי יחידות יצור "פיקריות" חדשות, שיהיו מונעות בגז. יחידות פיקריות נועדו לתת מענה מהיר אך קצר מועד לביקושי שיא קצרים, וכן כגיבוי לאנרגיות מתחדשות (למשל ענן מעל שדה סולארי שעלול להפיל בבת אחת את כושר היצור מהמתקן). התוכנית החדשה נועדה להחליף תוכנית קיימת להוספת שתי יחידות יצור במחזור משולב.


כנדרש בחוק, במסגרת הליכי התכנון המוסדרים, התבצע תסקיר השפעה על הסביבה עבור התוכנית החדשה. התסקיר נבדק בצורה מעמיקה ע"י היחידה הסביבתית במועצה ונמצאו כשלים משמעותיים בפרק איכות האוויר שבו. לאור זאת, דרשה המועצה לבצע פרק זה מחדש. דרישה זו התקבלה בדיון ברשות החשמל והעבודה המחודשת תתבצע בתקופה הקרובה.


במקביל ,הוציאו ראש המועצה, אייל בצר וראש עיריית עפולה, אבי אלקבץ, מכתב רשמי למועצה הארצית לתכנון ובניה ולכל הנוגעים בדבר, בו מובעת התנגדותם הנחרצת להגדלת תחנת הכוח וכן שורת דרישות ספציפיות, כגון ביצוע סקר כולל לאיכות האוויר בעמק יזרעאל ("סקר בועה") וזאת בשל ריבוי לחצי הפיתוח באזורינו. המשרד להגנת הסביבה הצטרף לבקשה זו ומקדם את ביצוע הסקר.

 

2. ממשלת ישראל החליטה על הפרטת חלק ממערך ייצור החשמל במדינה. האתר הראשון שיימכר הוא אלון תבור ("פרויקט ברק") כשלפי החלטת הממשלה, ההליך צריך להסתיים עוד השנה. השבוע פורסם הזוכה במכרז: קבוצה בבעלות משותפת סינית-ישראלית. במסמכי המכרז הודגש כי התחנה נמכרת כפי שהיא, אך עלה חשש כי מגישי ההצעות למכרז יתייחסו לתוכנית ההרחבה המוצעת כאל מצב מאושר, דבר שעלול ליצור סבך משפטי. מסיבה זו, הוציאה המועצה באמצעות עורכי דינה, מכתב רשמי למנכ"ל חברת החשמל, בו היא דורשת להבהיר לכל מגישי ההצעות כי תוכנית ההרחבה לא אושרה ואינה נכללת במכרז.

 

לאחר שיתוקן תסקיר ההשפעה על הסביבה, תובא התוכנית לדיון במועצה הארצית לתכנון ולבניה. ככל שזו תאושר, תועבר להפקדה ולהתייחסות הציבור.

 

המועצה האזורית עמק יזרעאל השקיעה וממשיכה להשקיע משאבים גדולים בנושא מניעת הזיהום הסביבתי בכל שטחיה, מתוך דאגה לבריאות התושבים. במסגרת זו, בוצעה עבודה מקיפה למיפוי איכות האוויר במזרח העמק, נקלט פקח תעשיות בעל הכרות עמוקה עם התעשייה ועם גורמי סיכון לזיהום סביבתי שעוקב מקרוב אחר פעולת המפעלים, נערכים ביקורות ודיגומים באופן שוטף. בנוסף, מתבצעת עבודה אינטנסיבית מול ממשרדי הממשלה וגופים רגולטורים אחרים. כל זאת, על מנת לצמצם מוקדי זיהום פוטנציאלים ולמניעת הקמתם של חדשים. בכלל זה, הרחבת תחנת הכוח באלון תבור, התחנה המתוכננת בשגיא 2000 ומעל כולם איום הקמת שדה התעופה, העלול ליצור זיהום גדול בעשרות מונים מכל הגורמים שצוינו גם יחד.

 

נמשיך לעדכן בהתפתחויות בנושא, ככל שיהיו.

עבור לתוכן העמוד