שבחים לוועדה המרחבית לתכנון ובנייה יזרעאלים

לאחר ביקורת פתע של מינהל התכנון
29/08/2018 עודכן בתאריך

לפני מספר שבועות התקיימה בוועדה המרחבית לתכנון ובנייה "יזרעאלים", ביקורת פתע של מינהל התכנון במשרד הפנים. בימים אלה התקבל דו"ח אגף הבקרה של מינהל התכנון ובו שבחים רבים לוועדה המרחבית 'יזרעאלים'.

 

בישיבת הוועדה שנבדקה, השתתפו נציגי רשות מקכרקעי ישראל, נציג איגוד המתכננים בישראל ונציג משרד החקלאות. במסגרת הבדיקה נבחנו היבטים טכניים, מקצועיים ומנהליים, כמו גם איכות התנהלות הישיבה.

 

הדו"ח מצביע על כך שכל נושא לדיון הוצג ע"י אדר' עפרי דגני, מהנדסת הועדה, בבהירות ובמקצועיות והמלצותיה הוצגו בכל נושא לגופו.

 

על היועצת המשפטית של הועדה, עו"ד ענת באור פרל שנכחה לכל אורך הישיבה, נכתב כי נתנה עצותיה כשנדרשה לכך וכי גילתה בקיאות בסוגיות המשפטיות שעלו.

 

הדו"ח מצביע על התנהלותו של דיון מקצועי וענייני, "יו"ר הועדה ידע לנהל את הדיונים ואפשר לצוות המקצועי להשמיע דעתו, נתן הזדמנות למבקשים ולמתנגדים להסביר את טיעוניהם וידע להוביל את הדיון בצורה מקצועית. הדיונים התנהלו באופן ענייני והתקבלו החלטות מנומקות."

 

הדו"ח מציין כי בעלי העניין, לרבות מתנגדים, הוזמנו להציג את מבוקשם ונשמעו בסבלנות ע"י חברי הוועדה והצוות המקצועי. חלק מנבחרי הציבור השתתף באופן פעיל בדיונים, וההחלטות נתקבלו לאחר שנבחנו ההיבטים השונים, כולל חוות דעתה של היועצת המשפטית. בסיכומו, קובע הדו"ח קובע כי הוועדה התנהלה באופן מקצועי וכי החלטותיה היו ענייניות ומנומקות.

 

במועצה אמרו השבוע: "אנו גאים בממצאים המצויינים של הדו"ח, העבודה בוועדה המרחבית איננה פשוטה קל ועיקר אולם מתנהלת בסדר מופתי, על פי כל כללי החוק, המינהל התקין ושירות מיטבי לפונים".

עבור לתוכן העמוד