ארבעת ראשי הרשויות במכתב דחוף למשרד להגנת הסביבה

לקראת הכנת תסקיר השפעה על הסביבה לשדה תעופה משלים
29/11/2017 עודכן בתאריך

ראשי הרשויות עמק יזרעאל, מגידו, טבעון ורמת ישי בפנייה משותפת למשרד להגנת הסביבה, לקראת הכנת תסקיר השפעה על הסביבה: "התייחסו לנושא הרעש, הפסולת, זיהום האויר, עומסי התחבורה, פגיעה בטבע, נוף וחקלאות, אנו מצפים מהמשרד להגנת הסביבה להרים את דגל המאבק בתוכנית גרועה זו"

 

ראש המועצה האזורית עמק יזרעאל, אייל בצר, שיגר בשם ארבעת הרשויות השותפות למאבק: רמת ישי, מגידו, טבעון ועמק יזרעאל, מכתב לשחר סולר, ראש אגף תכנון סביבתי במשרד להגנת הסביבה, לקראת ההחלטה לבצע תסקיר השפעה על הסביבה לחלופות לשדות תעופה משלימים לנתב"ג בנבטים ורמת דוד.

 

במכתב כתבו ראשי הרשויות כי הם מודעים לכך שזו פנייה חריגה אל המשרד להגנת סביבה ושאין זה מקובל להתערב בכתיבת הנחיות לביצוע תסקיר השפעה על הסביבה והדגישו כי אין בכוונתם להתערב בתהליך של כתיבת ההנחיות אלא להדגיש את הנושאים שחשובים להבדק ולהכנס לעיקרי התכנית עליה יחליטו בישיבת המועצה הארצית לתכנון ובניה המתכנסת ב 5/12/2017 לדון בנושא.

 

ראשי הרשויות הדגישו כי התכנית להקמת שדה משלים לנתב"ג שתוכנן כשדה קטן בתחילה, צמחה לפרוגרמה בהיקף של 20 מיליון נוסעים בשנה. יותר מאשר נתב"ג כיום! לטענת ראשי הרשויות, הצד הסביבתי של הסקר לגבי שתי החלופות – נבטים ורמת דוד בוצע ברמה ראשונית ושטחית בלבד וכי נראה כי תוצאותיו של הסקר, על פניו, נראות מוטות באופן ברור כדי להעדיף את חלופת רמת-דוד על חלופת נבטים. ראשי הרשויות הדגישו כי בטרם תתקבל ההחלטה על החלופה המועדפת, יש לבחון את ההשלכות הסביבתיות שיש לכל אחת מהחלופות על הסביבה

ולהציג מידע זה בפני המועצה הארצית וגורמי המקצוע ולהתייחס להשפעות הבאות:  

  • השפעות על הסביבה האנושית: רעש תוך התייחסות לטופוגרפיה של האזור, השפעות שקובעים מחקרים על בריאותם הפיזיולוגית והמנטלית של התושבים.
  • זיהום אויר מתעופה: בשנים האחרונות חלה הרעה משמעותית ברמת הבריאות של תושבי נפת יזרעאל לעומת שאר תושבי המדינה (ראו בדו"חות משרד הבריאות), יש לקיים בדיקה של מצב זיהום האוויר כיום ולבצע הערכה כיצד ישפיע שדה בהיקף שכזה על הזיהום והתחלואה באזור.
  • זיהום אויר מתחבורה ועומסי תחבורה צפויים: כבר כיום עמק יזרעאל פקוק לחלוטין. הארכת כביש 6 צפונה צפויה להקל על העומסים במידת מה אך אין באפשרות הרחבה שכזו לשאת עומסי תחבורה הנדרשים לשדה תעופה בו עוברים 20 מיליון נוסעים בשנה.
  • פגיעה בחקלאות: עמק יזרעאל הינו אחד האזורים החקלאיים הפוריים והחשובים במדינת ישראל. שדה בינלאומי בגודל שכזה ידרוש ללא ספק נגיסת שטחים גדולים מהשטח החקלאי כמו כן, לשדה שכזה השפעה על הגידולים המותרים סביבו (לצורך הקטנת אטרקטיביות השדה לציפורים). יש להבהיר מהן ההנחיות הצפויות ומה תהיה השפעתן על החקלאות ועל חקלאי הסביבה.
  • פגיעה בשירותי המערכות האקולוגיות לרווחת האדם וצמצום שטחים פתוחים, פגיעה בערכי היסטוריה ומורשת ופגיעה בהשארת עתודות של הון טבעי לדורות הבאים בדגש על מגבלות בנייה צפויות ועתידיות.

עוד ביקשו ראשי הרשויות לבדוק את ההשפעות על הסביבה הטבעית: זיהום ואובדן קרקע וזיהום מים עיליים ומי תהום, זיהום אור, פסולת רבה ומידת השפעתה על הסביבה, נתיבי נדידת עופות באזור המהווה נתיב נדידה והציפורים מהוות סכנה למטוסים וכן התייחסות לתוכניות קודמות, כמו תמ"א 35 ותמ"מ צפון אשר קבעו כי מרקם עמק יזרעאל הוא מרקם כפרי, מרקם שימור ארצי ומרקם שימור משולב.

 

ראשי הרשויות סיכמו את המכתב וכתבו: "בתוך המתח הקיים בין צרכי הפיתוח להכרח לשמור על הסביבה יש לבחור בחלופה בה הפגיעה בסביבה ובאדם תהיה מועטה ככל האפשר.עמק יזרעאל שייך לאזרחי מדינת ישראל לדורותיהם. אנחנו מזהירים כי הפיכת העמק מאזור חקלאי פתוח לשדה תעופה בינלאומי (הלבשת העמק ב"שלמת בטון ומלט") תהווה בכייה לדורות הבאים. הטעויות שבוצעו בעבר (כמו ייבוש אגם החולה או היחס לים המלח) יחווירו לעומת טעות הרסנית זו. נראה לנו כי הרעיון להקמת שדה תעופה בינלאומי ענק בעמק יזרעאל הוא חסר אחריות בכל קנה מידה, יהווה פגיעה בדורות הנוכחיים ובדורות הבאים ויהווה בכיה לדורות.

אנו מצפים שתסקיר ההשפעה על הסביבה יוכן ויבוצע תוך מתן משקל הולם לנקודות שהעלינו ומצפים מהמשרד להגנת הסביבה להרים את דגל המאבק בתוכנית גרועה זו".

עבור לתוכן העמוד