ועדת חקירה קבועה להסדרת גבולות הוועדים המקומיים במועצות האזוריות

25/10/2017 עודכן בתאריך

המנהל הכללי של משרד הפנים מינה ועדת חקירה קבועה להסדרת גבולות הוועדים המקומיים במועצות האזוריות. בתוקף זאת הורה המנהל הכללי על חקירה בדבר הסדרת גבולות הוועדים המקומיים במועצה האזורית עמק יזרעאל.

 

ישיבת הוועדה נקבעה ליום 29.11.17. המפות יהיו זמינות באתר האינטרנט של משרד הפנים לא יאוחר מיום 1.11.17. חומרים המשמשים את עבודת הוועדה ניתן למצוא באתר האינטרנט של משרד הפנים.

 

כל המעוניין להשמיע את דעתו, רשאי להגיש התייחסותו בכתב ו/או בקשתו להופיע בפני הוועדה עד ליום 22.11.2017 למייל הוועדה בכתובת:

Geo.veadim@moin.gov.il

 

הוועדה תישלח זימון לדיון לכל מי שביקש להופיע בפניה ו/או הוועדה רואה לנכון לזמנו.

עבור לתוכן העמוד