אכיפת חנייה במועצה

15/12/2016 עודכן בתאריך

החל מחודש ינואר תחל המועצה, באמצעות חוק עזר למועצה האזורית עמק יזרעאל, לאכוף חנייה בבית המועצה. מטרת האכיפה הינה לאפשר לתושבים המגיעים לצרוך את שירותי המועצה – בסב יום, מפעם, בריכה טיפולית ומרכז השיקום, לקבל שירות. בנוסף, פנו מספר יישובים למועצה בבקשה לטפל במפגעי חנייה ביישובים כגון חנייה על מדרכות וכד' המפריעה להתנהלות התקינה ביישוב ומהווה מפגע בטיחותי. לפי החלטת מליאת המועצה ובהמשך לבקשת היישובים, יוכלו לסמן רק אדום לבן ולבצע אכיפה לכך על ידי פקחי המועצה. לא יהיו חניות בתשלום (כחול לבן) ביישובים.

 

לפני מספר חודשים נכנס לתוקפו חוק עזר לאכיפת חנייה. המשמעות – החל מחודש ינואר, תאכף החנייה ותגבה אגרת חנייה במתחם בית המועצה בלבד.

 

המועצה החליטה על חוק העזר בעקבות מצוקת חנייה ממנה סובלת האוכלוסייה הוותיקה שמגיעה לטיפולים שונים בבית המועצה, בסב יום ובמרכז השיקום החל משנת 2011 עמותת ותיקי עמק יזרעאל, המפעילה את הסב יום, הבריכה הטיפולית ומרכז השיקום מתריעים על הפגיעה באוכלוסייה הוותיקה שמתקשה להגיע בשל מצוקת החנייה במתחם המועצה. מקור הקושי הוא העדפת הסטודנטים הלומדים במכללת עמק יזרעאל, לחנות את רכביהם חינם ולא בחניון המכללה בו הם מחויבים בתשלום של כ-250 ₪ שנתי.

 

היועצים המשפטיים של המועצה בחנו משנת 2012 באילו דרכים ניתן למנוע מצב בו יעשה שימוש בחניון המועצה על ידי מי שאיננו מבאי המועצה ו/או נזקק לשירותיה:

  • פתרון של הצבת סדרן תנועה במקום מטעם המועצה נפסל על ידי היועצים המשפטיים.
  • פניות המועצה למשטרת התנועה במטרה שזו תאכוף חניה המסכנת את התנועה באזור נעננו בכך שבאחריות הרשות לפעול באכיפה עצמית מתוקף חוק עזר.
  • דרך נוספת שנבחנה, מצב בו תישלל ה"כדאיות הכלכלית" מחניית הסטודנטים וכל אדם אחר שאיננו מבאי המועצה בחניון המועצה, באמצעות חיוב בתשלום עבור החניה במקום. 

עם השלמת כל הבדיקות המשפטיות בנושא, האפשרות היחידה שנותרה הייתה לחוקק חוק עזר להעמדת רכב וחנייתו.

סמכות המועצה להתקין חוק עזר בדבר העמדת רכב וחנייתו קבועה בסעיפים 14 ו-22 לפקודת המועצות המקומיות נוסח חדש, ובסעיף 77 לפקודת התעבורה נוסח חדש.

הסדרת חניה במסגרת החוק אפשרית באמצעות תשלום אגרת חניה, וכן קביעת הסדרים שונים לאוכלוסיות בעלות איפיון כזה או אחר. כמו כן מטפל חוק העזר במישור האיסור הפלילי ומסדיר את אמצעי האכיפה נגד נהג המעמיד את רכבו שלא בהתאם להסדרי התנועה והחניה.

 

לבאי המועצה יש אפשרות להחנות את רכבם ללא תשלום בחניית אורחים הממוקמת בסמוך למתחם המועצה (בכניסה החדשה לבי"ס עמקים תבור).

שעות החנייה בתשלום 07:00-16:00, רוב הישיבות עם בעלי תפקידים ומתנדבים היישובים מתקיימות בשעות אחה"צ.

אורחים קבועים במתחם בית המועצה כגון; באי הסב יום, הבריכה הטיפולית, השיקום, מזכירי הוועדים המקומיים – יקבלו אישור חנייה שנתי.

בכדי להקל על מצוקת החנייה של הסטודנטים, המועצה, הוועדה לתכנון ובנייה "יזרעאלים", והמכללה, קידמו הכשרת שטח חנייה ציבורי בסמוך למכללה לחנייה חופשית. החנייה מיועדת ל 600 כלי רכב, והיא סמוכה למכללה. השטח יוכשר כחנייה החל מחודש מרץ 2017.

עבור לתוכן העמוד