בית המועצה
  מועצה אזורית עמק יזרעאל
  דלג על מועצה אזורית עמק יזרעאל

  מועצה אזורית עמק יזרעאל

  ת.ד. 90000, עפולה 1812003

  בית המועצה ליד קיבוץ מזרע

  למפה ב- waze לחץ כאן

  טלפון: 04-6520111

  פקס: 04-6520000

  דוא"ל - info@eyz.org.il

  מוקד 24/7: 04-6520100

  שעות פעילות: 7:30-16:000

  פרוטוקול מליאה מספר 7 מיום 30 יוני 2019

  30/06/2019 17:00 עודכן בתאריך

  על סדר היום:

  1. דיווחי ראש המועצה
  2. אישור פרוטוקול מספר 6 מיום 26 מאי 2019
  3. הצעה לסיורי למידה בישובים
  4. היכרות עם נציג המליאה יאיר כץ מהישוב הושעיה
  5. הצגת תכנית אב לספורט
  6. אישור צו מיסים לשנת 2020 כולל אישורי הנחות
  7. צו המסים לשנת 2020 לרבות בקשות לשינויים בצו
  8. אישור צו מיסים ועדים מקומיים לשנת 2020
  9. הצגת דו"ח כספי לשנת 2018, עמותת "אופק לתעסוקה-מעברים בעמק" ועמותת "תיירות בעמקים"
  10. אישור העסקה בהסכם אישי למנהל/ת מחלקת תיירות (30-40% משכר מנכ"ל)
  11. אישור העסקה בהסכם אישי לסגן/ית מנהל/ת אגף תברואה ואיכות סביבה (40-50% משכר מנכ"ל)
  12. אישור חברים בוועדות
  13. מינוי נציג לרשות ניקוז קישון
  14. אישור מורשי חתימה בי"ס "רעים" שמשית, חשבון רשות וחשבון הורים
  15. אישור תכנית קליטה וחברה
  16. הודעות בדבר חיוב שפכי ביוב חריגים ואסורים- האצלת סמכות לשגיא וויץ
  17. תב"רים
  18. שונות
  הקלטת הישיבה - לחץ כאן
  עבור לתוכן העמוד