בית המועצה
  מועצה אזורית עמק יזרעאל
  דלג על מועצה אזורית עמק יזרעאל

  מועצה אזורית עמק יזרעאל

  ת.ד. 90000, עפולה 1812003

  בית המועצה ליד קיבוץ מזרע

  למפה ב- waze לחץ כאן

  טלפון: 04-6520111

  פקס: 04-6520000

  דוא"ל - info@eyz.org.il

  מוקד 24/7: 04-6520100

  שעות פעילות: 7:30-16:000

  פרוטוקול ישיבת מליאה מספר 1 מיום 25 נובמבר 2018

  25/11/2018 17:00 עודכן בתאריך

  על סדר היום:

  1. פרידה מחברי המליאה שסיימו כהונתם
  2. הצהרת אמונים חברי המליאה
  3. היכרות עם המועצה ונהלי העבודה: ראש המועצה והיועץ המשפטי
  4. בחירת סגנית ראש המועצה והאצלת סמכויות
  5. אישור משרות אמון
  6. אישור מורשי חתימה מועצה
  7. מינוי ועדת הנהלה, מכרזים, כספים, ונציגי המליאה ליזרעאלים
  8. עמותת כחול לבן - תקנון
  9. חכ"ל - תקנון
  10. הצגת דו"חות ביקורת משרד הפנים לשנת 2017
  11. חשבונות הורים ורשות בבתי הספר – הצטרפות ל"ממסרון" פועלים לעסקים בשירות עצמי
  12. שמות רחובות, חנתון
  13. אישור נציג ציבור בוועדות בחינה לקליטת עובדי מועצה
  14. מינוי מנכ"ל המועצה לנציג הרשות בוועדות הבחינה
  15. אישור המליאה ללקיחת הלוואה של ועד מקומי תל עדשים לטובת כבישים (אושרה ערבות מועצה ב 24/06/2018)
  16. בלפוריה – האצלת סמכויות במודל תפעול 2
  17. תב"רים
  18. הזמנה לכנס נבחרים של המפעם 20/12/2018
  19. שונות

  עבור לתוכן העמוד