ישוב קהילתי

  • כתובת: מחנה יהודית, בכניסה לרמת דוד, רמת דוד
  • דוא"ל מזכירות: [email protected]   
  • מזכיר: חיים יפים לואי
  • גזבר: אסף אילן

מחנה יהודית

 

בסיס חיל האוויר רָמַת דָּוִד הינו בסיס טיסה מבצעי של חיל האוויר הישראלי, שהוקם בשנת 1941 וממוקם בעמק יזרעאל, סמוך לקיבוץ רמת דוד מצפון מזרח, כפר יהושע ממערב ובסמיכות למגדל העמק.

מחנה יהודית הינו שיכון המשפחות של בסיס רמת דוד, ונחשב באופן רשמי ליישוב במועצה האזורית עמק יזרעאל. השיכון נקרא ע"ש יהודית יוסיפוביץ', הגזברית המיתולוגית של השיכון.

כבכל בסיסי הטיסה של חיל האוויר הישראלי, גם מחנה יהודית הינו שיכון משפחות, בו מתגוררים אנשי הקבע של צוותי האוויר בטייסות הבסיס ומשפחותיהם.

רקע והתיישבות

מחנה יהודית הינו שיכון מגורים אזרחי, הממוקם בתחום בסיס רמת דוד, כחלק משמונת בסיסי הטיסה של חיל האוויר הישראלי. בהם מתגוררים אנשי קבע, המשרתים בבסיסים אלו ובני משפחותיהם. יש שמונה בסיסים כאלה בצה"ל, שבהם מתגוררים גם אזרחים.

שיכוני המשפחות הוקמו בשנות ה־50 של המאה ה־20 כדי לאפשר לאנשי המקצוע זמינות מיידית לפעילות מבצעית. כנגזרת של קצב חילופי התפקידים בחיל האוויר והצבה מחדש בבסיסים שונים, עומד פרק הזמן שבו מתגוררת משפחה בבסיס על כשנתיים עד שלוש. לעיתים מתנה חיל האוויר את קידומם של חייליו בנכונותם להתגורר בבסיס. תשלומי המשפחות המתגוררות בבסיסים משולמים על ידי תושבי השיכון (למעט סבסוד המדינה, לפי אזור המגורים). 

ראשית הקמתם של שיכוני המשפחות בבסיסי חיל האוויר בשנות החמישים, החלה כשבאותו זמן התגוררו בבסיס רמת דוד עם משפחותיהם עזר ויצמן ומרדכי הוד, לימים מפקדי החיל, וכך בא לעולם הרעיון של קיום שיכוני המשפחות. המגורים בשיכונים מאפשרים למשרתים בהם לגור עם משפחותיהם ובמקביל, להיות מסוגלים להתייצב לתפקידיהם, בתוך דקות ספורות.

בסיסי הטיסה של חיל האוויר כוללים בתוכם שירותים שונים לרווחת צוותי האוויר והמשפחות המתגוררות בו.

בני משפחה המתגוררים בשיכונים מעידים שהחיים בהם מזכירים חיים בסביבה קיבוצית, שיש עזרה הדדית רבה בין המשפחות, יש חיי קהילה עשירים ונערכים אירועים משותפים. 

במחנה יהודית כ- 290 נפשות, נכון לשנת 2020. 

תעסוקה

בסיס רמת דוד של חיל האוויר.

שירותים לתושבים

תושבי השיכון, המסונף למועצה, זכאים לקבל שירותים ממלכתיים מידיה.

גני ילדים פועלים בתוך השיכון וחיל האוויר משתתף במימון פעילות הגנים לילדים הצעירים. הילדים המבוגרים יותר לומדים בבתי ספר בתחומי הרשות ונעזרים בשירותי ההסעות שלה.

בנוסף לשירותי המועצה, מקבלות המשפחות המתגוררות בשיכונים הטבות שונות שמספק חיל האוויר. כך, הן רשאיות להשתמש בבריכה ובקולנוע שבבסיס, מקבלות בו שירותי דואר ובנקאות וכן, סיוע באחזקה שוטפת ורכישה בשקם משפחות, שהוא מעין סופרמרקט.

תושבי השיכונים מאוגדים בוועדי שיכון. הוועדים עוסקים בארגון שירותי תרבות, חינוך ופנאי לתושבים. בראש כל ועד עומד יושב ראש, המתמנה על ידי מפקד הבסיס. יושב הראש מייצג את השיכון במועצה האזורית.

בשנת 2018 הוקמה עמותת שיכוני חיל האוויר, שמטרתה לאגד ולספק את כלל הצרכים התפעוליים הנדרשים לניהול שגרת החיים אזרחיים בשיכוני חיל האוויר, לרבות הפעלת מערך החינוך.

חינוך

הגיל הרך: ביישוב.

בית ספר יסודי: חינוך בית הספר 'שגיא' בשריד ובית הספר הממלכתי דתי 'נתיב' בהושעיה.

בית ספר על יסודי: ויצו נהלל.