תושבות ותושבים יקרים,

לא מכבר, אישרה ועדת הכלכלה של הכנסת תיקון בנושא חיסון כלבים כנגד מחלת הכלבת.

על פי התקנות החדשות, כל כלב שקיבל במהלך חייו שני חיסוני כלבת ומעלה יוכל להתחסן כנגד מחלת הכלבת פעם בשנתיים. כתוצאה מכך, תיחסך עלות החיסון לתושבים, שיהיו צריכים להוציא רישיון בלבד בכל שנה, ולחסן כעבור שנתיים מהחיסון האחרון.

גורים ללא חיסונים, או כלבים שטרם קיבלו שני חיסוני כלבת, יצטרכו לקבל שני חיסוני כלבת במרווח של חודש ביניהם –  חיסון ראשון וחיסון דחף המעלה את רמת הנוגדנים כנגד המחלה. את רישיון החזקת הכלב יקבלו התושבים במעמד חיסון הכלב, ולאחר ששילמו את האגרות הקבועות בחוק ועמדו בתנאי הרישיון. לאחר קבלת שני חיסונים יהיה חיסון הכלבת תקף למשך שנתיים, כך שבמעמד חידוש הרישיון השנתי לכלב בשנה הבאה לא יהיה הכלב מחוייב בקבלת חיסון כתנאי לרישיון. חשוב לציין כי את אגרת הרישוי יש להמשיך ולשלם באופן שנתי על מנת להחזיק את כלבכם ברישיון על פי חוק.

להלן עיקרי השינויים החל מה- 1.4.2024:

 • גור כלבים יש לחסן בחיסון ראשון כנגד מחלת הכלבת בגיל 3 חודשים. את הגור יש לחסן בחיסון דחף חודש לאחר החיסון הראשון. עם קבלת חיסון הדחף יקבל הבעלים רישיון להחזקת כלב, ובלבד שעמד בכל התנאים הרשומים בחוק.
   
 • כלב מעל שלושה חודשים שלא חוסן מעולם - יש לחסן בחיסון כנגד מחלת הכלבת באופן מיידי. חודש לאחר החיסון הראשון, יש לחסן את הכלב בחיסון דחף. עם קבלת חיסון הדחף יקבל הבעלים רישיון להחזקת כלב, ובלבד שעמד בכל התנאים הרשומים בחוק.
   
 • כלב שחוסן פעם אחת בלבד כנגד מחלת הכלבת - יש לחסנו בחיסון דחף כעבור חודש מהחיסון הראשון. עם קבלת חיסון הדחף יקבל הבעלים רישיון להחזקת כלב, ובלבד שעמד בכל התנאים הרשומים בחוק.
   
 • כלב שחוסן מעל פעמיים עד התאריך 1.4.2024 - תוקף החיסון שלו יהיה למשך שנתיים מיום החיסון האחרון. בעלי הכלב יצטרכו לחדש את רישיון ההחזקה שלו עם פקיעתו, כעבור שנה מיום הוצאתו.
 • בשנה בה צריך הכלב להתחסן - ישלם בעליו עבור חיסון ורישיון. החיסון יהיה תקף למשך שנתיים והרישיון למשך שנה.
 • בשנה בה הכלב אינו צריך להתחסן - ישלם בעליו את אגרת הרישיון בלבד והרישיון יהיה תקף לשנה, ובלבד שעמד בכל התנאים ופרטי הכלב והבעלים מעודכנים במערכת השירות הווטרינרי.
 • הנכם מוזמנים לברר את מספר חיסוני הכלבת של כלבכם במאגר השבבים הארצי, תוך ציון מספר השבב של כלבכם באתר משרד החקלאות ופיתוח הכפר> לחצו כאן 

בברכה,

ד"ר גלית וונדר
מנהלת השירות הווטרינרי


שאלות נפוצות בעקבות התיקון:

ש: יש לי גור בן 3 חודשים שקיבל חיסון כלבת ראשון לאחר ה-1 באפריל 2024. לאחר חודשיים קיבל הגור חיסון נוסף כמתחייב בחוק. על מה אני אמור לשלם?

ת: תשלום הרישיון אמור להתבצע יחד עם התשלום עבור החיסון השני. לכן, במעמד החיסון הראשון יש לשלם עבור החיסון בלבד, ובמעמד החיסון השני יש לשלם עבור החיסון והרישיון.

ש: יש לי גורה בת 5 חודשים שחוסנה לפני ה- 1 באפריל 2024 והתקבל עבורה רישיון. האם אני צריך לחסן אותה שוב? כמה עלי לשלם?

ת: עם כניסתן של התקנות החדשות לתוקף, יהיה צורך לחסן את הכלבה בחיסון כלבת נוסף, 1 – 3 חודשים מהחיסון הראשון. מחיר החיסון השני נקבע על פי סטטוס העיקור של הכלבה – מחיר חיסון עבור כלבה מעוקרת הוא 16 ש"ח, ומחיר חיסון עבור כלבה לא מעוקרת הוא 32.5 ש"ח. * **המחירים נכונים לפברואר 2024 ***

ש: יש לנו כלב בן 5 שנים שחוסן בעבר כנגד מחלת הכלבת 3 פעמים, כאשר הפעם האחרונה הייתה באוקטובר 2022. נכון להיום הוא ללא חיסון וללא רישיון בתוקף. מתי צריך הכלב להתחסן שוב?

ת: הכלב צריך להתחסן באופן מיידי ולהסדיר את רישיונו. לאחר שיחוסן, ניתן יהיה לחסנו כל שנתיים ולהסדיר את רישיונו בכל שנה.

ש: יש לי גור בן 3 חודשים שחוסן כנגד כלבת מספר שבועות לפני ה- 1 באפריל 2024. מתי הוא צריך לקבל חיסון שני?

ת: עם כניסת התקנות החדשות לתוקף, יש לחסן את הגור בחיסון שני 1 – 3 חודשים מיום החיסון הראשון.

ש: יש לי גור לא מחוסן בן חודשיים. כמה חיסונים עליו לקבל ומתי צריך לשלם את אגרת הרישיון? האם ניתן לבצע את החיסון אצל הווטרינר הפרטי?

ת: על-פי התקנות החדשות שיכנסו לתוקפן ב- 1.4.2024, גור כלבים צריך להתחסן כנגד מחלת הכלבת בחיסון ראשון בגיל שלושה חודשים, ולקבל חיסון נוסף 1 – 3 חודשים לאחר החיסון הראשון. יש לשלם את אגרת הרישיון בעת מתן החיסון השני. רישיון ההחזקה יכנס לתוקף ביום החיסון השני. במידה שהכלב לא חוסן בשני חיסונים כמתחייב הוא יוגדר כמוחזק ללא רישיון, ותבוצע אכיפה כנגד בעלי הכלב. ניתן לחסן לכלבת אצל כל וטרינר מורשה חיסון כנגד מחלת הכלבת.

ש: יש לי כלב לא מסורס בן 7 שנים שמחוסן כל שנה כמתחייב בחוק. כמה צריך להיות התשלום עבור אגרת הרישיון וחיסון הכלבת הנדרשים?

ת:  מחיר חיסון הכלבת נקבע על פי סטטוס עיקור/סירוס ואינו מושפע ממספר החיסונים הקודמים. תשלום עבור חיסון לכלב לא מסורס הוא 32.50 ש"ח. גם מחיר אגרת הרישיון להחזקת כלב, בעלת תוקף לשנה, אינו מושפע מתשלומים קודמים, אלא תלוי בגיל הכלב/ה והאם הוא/היא מסורס או מעוקרת. עלות אגרת הרישיון עבור כלב לא מסורס / כלבה לא מעוקרת בין הגילאים חצי שנה ל- 8 שנים היא 381 ש"ח. עלות אגרת הרישיון עד גיל חצי שנה ולאחר גיל 8 שנים היא 41 ש"ח. לפיכך, התשלום עבור חיסון ואגרת רישיון לכלב בן 7 לא מסורס הוא 413.50 ש"ח. שנה לאחר מכן יידרשו בעלי הכלב לשלם אגרת רישיון נוספת, אך הפעם במחיר מוזל – 40 ש"ח. מאחר שהכלב חוסן בשני חיסונים לפחות ניתן לחסן אותו אחת לשנתיים, ולכן בשנה הבאה לא יהיה צורך לחסנו. כאשר הכלב יגיע לגיל 9 בעליו יצטרכו לשלם עבור אגרת הרישיון השנתית 40 ש"ח ולחסנו בחיסון כלבת נוסף בעלות של 32.50 ש"ח – סך הכל 72.50 ש"ח.

* **המחירים נכונים לפברואר 2024 ***

ש:  אנחנו מוסרים את הכלבה שלנו למישהו אחר, הרישיון בתוקף לחצי שנה נוספת. האם הבעלים החדשים צריך לשלם אגרת רישיון?

ת: הרישיון הוא מתן רשות לבעלים מטעם הרשות המקומית להחזיק כלב בתחומה. כאשר הכלב עובר לבעלים אחרים חובה לעדכן את השירות הווטרינרי העירוני על שינוי הבעלות, ועל הבעלים החדשים לשלם עבור אגרת הרישיון בלבד. תוקף החיסון נשאר זהה.

ש: אני עוברת לגור בעיר אחרת. האם עלי לשלם עבור אגרת רישיון חדשה למרות שרק הוצאתי רישיון חדש?

ת:  הרישיון הוא מתן רשות לבעלים מטעם הרשות המקומית להחזיק כלב בתחומה. כאשר הכלב עובר לרשות אחרת קיימת חובה לעדכן את השירות הווטרינרי העירוני שכלב חדש נכנס לתחום הרשות. הבעלים נדרשים לשלם עבור אגרת הרישיון בלבד במקום מגוריהם החדש. תוקף החיסון נשאר זהה.

ש:  לפי מה קובעים את מועד החיסון הבא (בעוד שנתיים), על פי החיסון הראשון או חיסון הדחף השני?

ת:  תוקף החיסון נקבע לשנתיים מהחיסון האחרון אותו קיבל הכלב, וזאת במידה שהכלב קיבל לפחות 2 חיסונים.

 1. כלב שלא חוסן מעולם, מגיל 2.5 חודשים ואילך צריך לקבל 2 חיסוני כלבת במרווח של 1 – 3 חודשים. החיסון השלישי בחייו יינתן שנתיים לאחר החיסון השני;
 2. כלב בוגר שקיבל 2 חיסונים או יותר לפני ה- 1.4.2024 צריך לקבל חיסון נוסף שנתיים אחרי החיסון האחרון שקיבל. במידה שלכלב בוגר יש חיסון אחד, עליו להתחסן בחיסון דחף 1 – 3 חודשים מהחיסון הראשון, או באופן מיידי אם עבר זמן ארוך יותר.

ש:  האם יש שינוי בנושא שיבוב כלב לאחר כניסת התקנות החדשות לתוקף?

ת: אין שינוי במדיניות שיבוב הכלבים. על מנת לקבל רישיון להחזקת כלב על הכלב להיות מחוסן בתוקף, יש לשלם את אגרת הרישיון, לוודא פרטי הבעלים המעודכנים מופיעים במערכות השירות הווטרינרי העירוני וכן לוודא שהכלב נושא שבב תת עורי תקין. השבב התת עורי הינו רכיב אלקטרוני בגודל גרגיר אורז המוכנס מתחת לעור של הכלב פעם אחת ונשאר במקומו למשך כל חיי הכלב. השבב נושא מספר סידורי המהווה את מספר "תעודת הזהות" של הכלב. היות והשבב הוא חלק מתנאי הרישיון, לאחר החדרתו יש לוודא כי הוא תקין במעמד חידוש הרישיון. במידה ואין שבב או שהשבב לא תקין לא ניתן לתת או לחדש רישיון לכלב.