• המועצה האזורית עמק יזרעאל מובילה את האזור לפיתוח, צמיחה והתחדשות, תוך שמירה על הצביון החקלאי-כפרי-קהילתי, המורשת ההיסטורית תרבותית ונכסי הטבע של האזור, ובכך מממשת שליחות חברתית, חינוכית ולאומית.

  • המועצה, באחריות משותפת עם יישוביה ומעורבות תושביה, פועלת לטפח ולקדם נושאי חינוך, תרבות, איכות הסביבה, חקלאות, תשתיות ציבוריות, איכות חיים ולעודד שוויון מגדרי, על מנת לחזק את תושביה ולאפשר להם לממש עצמם על פי דרכם ואמונתם.

  • הניהול התקציבי במועצה תקין ומתבצע על פי כל הכללים המחייבים.

  • עובדי ועובדות המועצה פועלים מתוך גישה שירותית ומקצועית, בתכליתיות ובשקיפות, על בסיס ראיה כוללת וארוכת טווח.

טרקטור

"זוהי ארצי ושדותיה, זהו עמק יזרעאל..." נתן אלתרמן

 

דגשים למימוש החזון:

  • מתן שירות מקצועי ובלתי מתפשר לתושבי ותושבות המועצה.
  • המשך המצוינות בחינוך.
  • חיזוק החינוך הבלתי פורמלי.
  • שמירה על איכות הסביבה, השטחים הפתוחים והחקלאות.
  • המשך עידוד הצמיחה ביישובי המועצה והעצמתם.
  • הרחבת המגוון התעסוקתי והפיתוח הכלכלי.
  • דאגה לרווחת וביטחון תושבי ותושבות המועצה.