חוק חופש המידע, התשנ"ח 1998, קובע את זכותו של כל אזרח/ית ותושב/ת לקבל מידע מרשות ציבורית, בכפוף לסייגים שפורטו בו. חוק זה חל על רשויות מקומיות, לרבות המועצה האזורית עמק יזרעאל.

החוק קובע מי זכאי לקבל את המידע, אילו סוגי מידע אסור למסור או שיש שיקול דעת שלא למוסרם, אופן הפעלת שיקול הדעת של הרשות הציבורית בבואה למסור מידע וכן, הוראות והנחיות בדבר נהלי הגשת בקשות והטיפול בהן.

הסמכות לטיפול וקבלת החלטות בבקשות לקבלת מידע, בהתאם לחוק, מוענקת לממונה על יישום חוק חופש המידע ברשות הציבורית. 
הממונה על יישום חוק חופש המידע במועצה האזורית עמק יזרעאל: שירה לוין - דוברת המועצה, דוא"ל: [email protected] טל': 04-6520726 

בקשות לקבלת מידע לפי חוק חופש המידע, במועצה האזורית עמק יזרעאל, יש להפנות לממונה, כמפורט להלן:

  • יש למלא את הטופס המקוון לבקשת המידע
  • יש לשלם אגרת בקשה בסך 20 ₪ (הסכום מתעדכן מעת לעת) 

נהלים:

  • המבקש/ת מידע בהתאם להוראות החוק צריך/ה להגיש 'בקשה לקבלת מידע' בכתב, בכפוף לתשלום אגרה המתעדכנת מעת לעת בתקנות החוק, והוא/היא אינו/ה חייב/ת לנמק את בקשתו/ה.
  • המועצה תפעל בהקשר לבקשה לפי הוראות חוק חופש המידע וייתכן שהמידע המבוקש לא יומצא, בהתאם להנחיות החוק. כך למשל, מידע שגילויו מהווה פגיעה בפרטיות כמשמעותו בחוק הגנת הפרטיות התשמ"א – 1981 - לא יימסר.
  • המידע יועמד לרשות המבקש כפי שהוא מצוי בידי המועצה ואין היא חייבת לעבד את המידע לפי צרכיו.
  • תשלום האגרה יבוצע באופן מקוון כאן או במשרדי המועצה 

הגשת בקשה: 

יש למלא את טופס הבקשה, ולאחר מכן לשלם את האגרהעלות הטיפול: 20 ש"ח לפנייה

טופס מקוון לבקשת מידע באתר משרד המשפטים - לחצו כאן
לתשלום מקוון של אגרת חוק חופש המידע - לחצו כאן יש לבחור את השירות המתאים ב'בחירת שירותים'


ניתן לשלם את האגרה גם בקופת המועצה, בטלפון: 04-6520027/123 בימים א'-ה' בין השעות 8:00-15:00, סעיף תקציבי 112100220.

יש לוודא שהבקשה התקבלה במשרדי הדוברות במועצה, בדוא"ל:
 [email protected] או [email protected] או בטלפון: 04-6520726/7