במהלך שנת 2013 טפלה הביקורת במספר תלונות:
 
 • תברואה : תלונה בגין נאותות הפיקוח בנוגע כלבים משוטטים. התלונה נמצאה לא מוצדקת.
   
 • מנהל הכנסות : תלונה בגין אי דיוקים בסקר נכסים. התלונה נמצאה מוצדקת. הנושא טופל ותוקן.
   
 • מנהל הכנסות: תלונה בגין דרישת תשלום שגויה. התלונה נמצאה מוצדקת. הנושא טופל ותוקן.
   
 • מנהל הכנסות: תלונה דרישת תשלום שגויה. התלונה נמצאה מוצדקת וטופלה.
   
 • מנהל הכנסות: מועד קבלת חשבונות ארנונה. התלונה נמצאה לא מוצדקת.
   
 • איכות הסביבה: תלונה בגין קנס בגין השלכת גזם. התלונה מבוררת בהליך משפטי ולכן לא נבדקה.
   
 • איכות הסביבה: פיקוח על הפעלת מפוח עלים באזור מגורים. התלונה נמצאה מוצדקת. הביקורת המליצה על דרכי טיפול נאותים לתיקון.
   
 • ביוב: תלונה בגין החזרי היטל ביוב. התלונה נמצאה לא מוצדקת.
   
 •  ביוב: תלונה בגין מטרד רעש וריח מתחנת שאיבת ביוב. התלונה נמצאה בחלקה מוצדקת. הנושא מטופל על ידי המועצה.
   
 • הנדסה: תלונה בגין מיקום חניות בכביש ציבורי. התלונה נמצאה לא מוצדקת.
   
 • ועד מקומי: תלונה בגין גביית מיסים. התלונה נמצאה מוצדקת בחלקה . הביקורת בבדיקתה המליצה נקודות  לשיפור.
   
 • ועד מקומי: תלונה בגין התנהלות לא תקינה.      התלונה נמצאה לא  מוצדקת.
   
 • מחלקת מתנדבים: תלונה בגין העדר התייחסות להצעות מהציבור. התלונה נמצאה מוצדקת בחלקה . הביקורת בבדיקתה המליצה על עריכת נהלים מתאימים.