במהלך שנת 2012 טפלה הביקורת במספר תלונות :

 

 • תברואה: התלונה בגין קנס שהוטל על ידי פקח תברואה. התלונה נמצאה לא מוצדקת.
   
 • מנהל הכנסות: תלונה בגין פירוט יתרת זכות בשובר התשלום. התלונה נמצאה מוצדקת. הנושא טופל והופקו שוברים מתאימים.
   
 • איכות הסביבה: תלונה בגין קנס שהוטל על ידי פקח איכות הסביבה. התלונה לא נבדקה, הנושא נדון בבית משפט.
   
 • עבודות דפוס: תלונה בגין אי מתן עבודות דפוס לזכיין המועצה. התלונה נמצאה לא מוצדקת. בעקבות הבדיקה, נערכו רשימות ספקים בנושאי דפוס ועיצוב, וחודדו הנחיות הרכש לכל המחלקות.
 • מכרז פנימי: תלונה בגין נאותות המכרז. התלונה נמצאה לא מוצדקת. בבדיקה נמצאו מספר ליקויים באימות המסמכים שהוגשו במכרז. הליקויים תוקנו וחודדו הנהלים.
   
 • פעוטון: תלונה בגין התנהלות לא תקינה. התלונה נמצאה בחלקה מוצדקת. בעקבות הבדיקה נתנו הנחיות מתאימות לתיקון על ידי הוועד המקומי.
   
 • בית האומניות: תלונה בגין ביטול שיעורי ריקוד באופן מהותי וחיוב כספי. התלונה נמצאה בחלקה מוצדקת. דוח הבדיקה והמלצות הביקורת הוגשו לראש המועצה ומנהלת בית האומניות.